A tanodában megvalósuló pedagógiai módszerek

Dátum
Szerzők
Barna, Júlia Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat középpontjában a tanoda típusú felzárkóztató programok állnak. Adolgozat a hazai szakirodalom segítségével bemutatja a tanodák működését, felépítését, majd a tanodákban megvalósuló pedagógiai módszereket. A felsorakoztatott pedagógiai módszerek mind a kognitív, mind pedig a szociális képességeket fejlesztik. Az elméleti alapokat kvalitatív kutatás egészíti ki, mely segítségével két kérdésre keresem a választ; az egyik kérdés, hogy milyen módszerekkel dolgoznak a tanodák, módszereik miben különböznek a közoktatás módszereitől, a másik pedig, hogy mi nehezíti a tanodák működését. A dolgozatban vizsgálom továbbá a hazai szegregációs törekvéseket, illetve az állami oktatási rendszer és a tanoda pedagógiai megközelítéseinek különbségeit az oktatáspolitika jelenlegi törekvéseit figyelembe véve.
Leírás
Kulcsszavak
tanoda, felzárkóztatás, halmozottan hátrányos helyzet, szegregáció
Forrás