Az olajtök, mint alternatív növény technológiai és ökonómiai tervezése

Dátum
Szerzők
Erdei, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjaink növénytermesztése egyre több kihívással kerül szembe. A szántóföld egyre szűkösebb kínálata, a piaci verseny és a dráguló inputok a termelőket a területek minél jobb és hatékonyabb kihasználására készteti. A gazdálkodás tervezése során azonban nemcsak az erőforrások ökonómiai és ökológia optimalizálására kell törekedniük, hanem a támogatási rendszer nyújtotta lehetőségek minél jobb kihasználására is annak érdekében, hogy a jövedelmezőséget maximalizálni tudják. Ez azonban kötelezettségvállalásokkal is jár és az egyre szigorodó jogszabályi feltétek betartását is megköveteli. A talajok védelme és a termelés okszerű keretek között tartása a szántóföldi növénytermesztésben egyre kevesebb teret enged a monokultúrás termesztésnek, ami a hagyományos vetésszerkezetben a gazdaságok többségében a jövedelmezőséget javította. Ezért egyre nagyobb szükség van az alternatív növények beillesztésére a vetésszerkezetbe, ami többségében ipari vagy szántóföldi zöldség növényeket jelent. Mindkét csoportnál magas beruházási költségű speciális eszközökre és/vagy jelentős kézi munkaerőre van szükség. A tervezés és megvalósítás során sok tényezőt és a növények technológiai és ökonómiai paramétereit is figyelembe kell venni. Sok termesztési korlát adódik, amit az egyes növényeknél külön-külön kell értékelni. Emellett fontos a gazdaság egészének működése is. A választott téma aktualitását a fenti tényezők alapján több szempontból is indokolni lehet. Hogy minél gyakorlatiasabb és reális legyen az olajtök, mint alternatívnövény jelentőségének a vizsgálata, a szakirodalmi és tapasztalati tények mellett egy néhány éve olajtökmag előállítással is foglalkozó gazdaság példáján mutatom be a növény termesztésének előnyeit és nehézségeit a technológia és a gazdaságosság oldaláról egyaránt. Fontos és aktuális mezőgazdaság idényszerűségéből adódó finanszírozási és likviditási problémák áthidalása, amit a fordított adózás is bonyolít, így az ilyen típusú adózás alá nem tartozó növények jelentősége így egyre nagyobb.
Leírás
Kulcsszavak
olajtök, technológiai tervezés, ökonómiai tervezés
Forrás