Történelmi témák tanítása 3-4. osztályban könyvtári órákon

Dátum
2006-08-02T11:04:16Z
Szerzők
Váncsodi, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Korunk kihívásainak megfelelően az iskolai könyvtárakban folyó tevékenységek az utóbbi bő egy évtizedben erősen átalakultak. A könyvtár manapság már nemcsak a könyvek tárháza, és a könyvtáros feladatköre sem korlátozódik csupán a hagyományos alapfeladatokra: gyarapítás, feltárás, kölcsönzés, tájékoztatás. Az informatika forradalma az élet sok más területe mellett betört a könyvtárakba, így az iskolai könyvtárba is. A tájékozottság, eligazodni tudás és a kritikus gondolkodásmód alapvető feltétele annak, hogy tanulóink sikeresen tudjanak élni a gyorsan változó, információra és tudásra épülő társadalmunkban. Jelenleg egyre nagyobb szerepet kap a társadalom fejlődésében az Európai Unióhoz kapcsolódás után az iskolázottság, illetve a műveltség. Ebből adódóan a műveltségközvetítő intézmények és a műveltséget közvetítő személyek felelőssége is megnő. Ez elsősorban az iskolák a könyvtárak, a tanítók és a könyvtárosok felelősségét jelenti, mivel a felnövekvő generációk kultúrájának tudásának színvonalát ők határozzák meg... Az információkban eligazodni tudó tanulók képesek csak a különböző formátumokban megjelenített információkat hatékonyan felhasználni. Az iskolai könyvtár tehát olyan eszközként fogható fel, amely lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy információs tájékozottságukat megszerezzék, és hogy felkeltse és elősegítse a teljes életpályát átfogó tanulás iránti érdeklődésüket... A könyvtár, mint hagyományos információközvetítő eszköz ebben igen nagy szerepet játszik, és növekszik az iskola szerepe is. A kettő együttműködését jelentik az iskolai könyvtárak, és azok a módszertani ismeretek az oktatásban, amelyek azt tűzik ki célul, hogy a könyvtár használatát, mint információforrást megtanítsák... Az iskola a kihívásokra csak úgy tud felkészülni, ha felkészíti az ifjúságot a könyvtárak, mint információforrások használatára. A használat a NAT- ban is és 2001 szeptemberétől a kerettantervben is kötelezően oktatandó tananyag. Integrálni kell az oktatásban a tanulók könyvtárhasználati tudását... A gyermekkönyvtáraknak a személyiségformáló, értékközvetítő, könyvtárhasználatra nevelő funkciói kerülnek előtérbe. Az iskolai könyvtár és a gyermekkönyvtár legyen az a hely, ahova a gyermek örömmel megy, s nem csak információhoz jut, hanem jól is érzi magát. Rohanó világunkban még jobban tanítson a könyvtár emberileg élni, jobban szolgálja az emberi értékek kialakítását.
Leírás
Kulcsszavak
pedagógia, NAT, történelem, könyvtárpedagógia, Mátyás, honfoglalás
Forrás