A roma származású gyerekek óvodai beilleszkedésének folyamatai Nyírvasváriban

Dátum
Szerzők
Rostás, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A választott témám a Nyírvasvári roma gyerekek óvodába való beilleszkedése. Azért választottam ezt a témát, mert romaként fontosnak tartom a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai létét feltárni, és kíváncsi voltam arra, hogy hogyan tudnak abból a perifériális közegből egy számukra más szokásokkal kialakított társadalmi intézménybe beilleszkedni, és megvizsgálni azt, hogy hogyan zajlanak ezek a folyamatok. A kutatási módszerem első lépése a megfigyelés volt, amely során a Nyírvasvári Óvoda Őzike csoportjának mindennapjaiba tekintettem bele. Itt a roma származású gyermekek tevékenységét, szabadjátékát, munkáját figyeltem meg. A második alkalmazott kutatási módszerem a Nyírvasvári Óvoda és Konyha Helyi Pedagógiai Programjának elemzése volt. A kutatási módszerem harmadik pontja a kérdőíves felmérés, amely során a roma szülőket kérdezem meg arról, hogy mennyire látnak bele az óvodai életbe, hogyan illeszkedett be gyermekük az óvodába, mennyire aktívak az óvoda életébe.Fókuszáltam arra, hogy felmérjem milyen a szülő és óvoda kapcsolata, mennyire bízik a roma szülő az óvodapedagógusban, milyen alkalmak vannak, ahol a roma szülő beszélni tud az óvodapedagógussal.
Leírás
Kulcsszavak
roma gyerekek, óvodai beilleszkedés, nevelés, hagyomány
Forrás