A kreativitás azonosítása és fejlesztése az alsó tagozatban

Dátum
Szerzők
Répás, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A ránk zúduló változások lavinája példátlan próbatételek elé állít bennünket… Ahhoz, hogy boldoguljunk, minden szellemi erőforrásunkra szükség lesz, ám legfőképpen kreatívnak kell lennünk, ez a leghatékonyabb fegyverünk. A jövő kulcsa tehát az oktatás, hangsúlyozva a kreatív, újító erők fejlesztésének nélkülözhetetlenségét. A hivatalos oktatás főként a tárgyi tudás gyarapítását célozza, a meglévő információk ismertetésére koncentrál, fejlesztve az emlékezőkészséget. Ezen az úton azonban tovább kell haladnunk, rá kell építenünk a kreatív gondolkodás erősítését. A kreativitás fejlesztésére bármelyik tanórán szánhatunk időt, de megoldhatjuk külön foglalkozás keretében is. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a szakdolgozat a pedagógusoknak, ugyanis a célja hozzájárulni az általános iskola alsó tagozatában tanulók kreatív kincsének felismeréséhez és gazdagításához.
Leírás
Kulcsszavak
kreativitás, közoktatás, alsó tagozat
Forrás