Kiégés, mint intézményi sajátosság a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok körében

Dátum
Szerzők
Hrinkó, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében a kiégés témakörében általam megismert szakirodalmi ismereteimet rendszerezem. Bemutatom a burnout fogalmának különböző szempontú megközelítését, a kiégés lehetséges okait, tüneteit, fázisait és következményeit, valamint kitérek a megelőzés és kezelés lehetőségeire. A második részben a sajátos nevelési igényű hallássérült és beszédfogyatékos gyermekeket fejlesztő pedagóguskollégáim kiégésének mértékét vizsgálom saját intézményemben középvezetői szerepkörből. Az adatokat statisztikai vizsgálat során dolgozom fel, értékelem és elemzem. A kapott eredmények alapján vonom le következtetéseimet.
Leírás
Kulcsszavak
pedagógus, dimenziók, kiégés
Forrás