A média hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére

Dátum
Szerzők
Pataki, Zsoltné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom középpontjában a televízió, a média eszközei, valamint a virtuális világháló veszélyeinek vizsgálata, valamint a személyiségjegyek fejlődése áll, mely vizsgálatot az óvodás korosztályra redukáltam. Tettem ezt azért, mert álláspontom szerint, a mai felgyorsult, információkkal teli eszközök világában az óvodáskorú gyermekek korosztálya, a 3-7 évesek, fokozottabb veszélynek vannak kitéve, mely rizikókkal foglalkozni kell, azokat meg kell ismerni, megpróbálni megelőzni, megfelelő védelmet nyújtani. Dolgozatom első fejezeteiben egy rövid áttekintésben összefoglalom a média fajtáit, azok kialakulását, főbb állomásait, illetve hatását a célcsoport mindennapjaira, szabadidőjük eltöltésének szokására. A második nagyobb egység a kérdőív összegzésével foglalkozik, melynél áttekintést kapunk a vizsgált településen élő családok és óvodáskorú gyermekek médiahasználati szokásairól, s annak a személyiségre gyakorolt hatásairól. A dolgozat végeztével a helyi adatok tükrében átfogó képet szeretnék kapni a jelzett korosztály médiahasználati szokásairól és annak befolyásoló tényezőiről. Szakdolgozatom célja, hogy feltárja, hogyan befolyásolja a média jelenléte az óvodás korosztály – jelen eseten három éves kortól hét éves korig – társadalomba való beilleszkedését, szocializációját, értékrendjének kialakulását. Szeretném kideríteni, hogy egészen kis korban, milyen előnyökre és hátrányokra tehetünk szert, amennyiben tudatos szülők közbelépésével nem csak részesei leszünk a média által kínált lehetőségeknek és információ áradatnak, hanem látókörünk, tudásmennyiségünk növelésére használjuk azt. Hogyan válik egy gyermek kiszolgáltatottá a média által kínált, özönnel ontott reklámfilmeknek, rajzfilmeknek, filmeknek, amennyiben nincs felette egy egészséges szülői és pedagógusi kontroll.
Leírás
Kulcsszavak
személyiségfejlődés, digitális eszközök, óvodáskorú gyermek, médiahasználat
Forrás