A fonológiai tudatosság fejlesztésének lehetőségei nagyóvodás gyermekek esetében

Dátum
Szerzők
Kozákné Lukács, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom az óvodáskori fonológiai tudatosság képességének vizsgálatával és annak fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. A témaválasztás személyes indíttatású. Választásom azért esett a fonológiai tudatosság területére, mert a munkám során sok olyan gyermekkel foglalkozom, akiknek ilyen jellegű problémáik vannak. A szakdolgozat célja, hogy olyan információkhoz jussunk, amely megmutatja, hogy milyen változtatásokat kell tenni mindennapi életünkben ahhoz, hogy az olvasás elsajátításához szükséges egyik legfontosabb tényező birtokába kerüljenek a gyermekek. Dolgozatomban a fonológiai tudatosság mérésére kidolgozott módszert, a Fonológiai Tudatosság Tesztet (FTT) használom, melyet Jordanidisz Ágnes vette át az amerikai NILD mintájára. A Tiszaberceli Mesevár Óvodában és a Gávavencsellői Csicsergő Óvodában készítettem a felmérést 15-15 gyermekkel. A kapott eredményeket összehasonlítottam, levontam következtetéseimet, majd visszamértem 3 hónap elteltével. A kapott eredményeket szintén értékeltem és összehasonlítottam. Ennek tükrében igazoltam, vagy cáfoltam hipotéziseimet. Tanulmányaim során is megismert feltevések bizonyosodtak be. Nagymértékben hatnak a gyermekek fonológiai tudatosság szintjére a családi nyelvi szokások, olvasás és írás tanulás jelenléte, az otthoni mesélés, mondókázás, verselés. Az óvodapedagógusoknak itt óriási felelősségük van abban, hogy a gyermekeknek mindennap megfelelő fejlesztést biztosítsanak. A korai ellátás, az otthon el nem sajátított készségek megtanulása, a családias légkör biztosítása, a beszélő környezet megléte mind - mind sokat segít a hátrányok leküzdésében. Számukra nagyon fontos a színvonalas intézményes ellátás, így visszaszorítható a fejlődési hátrány. Az óvodapedagógusok mellett nagyon fontos a külső szakemberek bevonása is. Akár egy állandó logopédus vagy fejlesztő pedagógus is sokat segítene a hátrányok leküzdésében.
Leírás
Kulcsszavak
fonológiai tudatosság, óvodáskorú gyermek, beszédfejlesztés
Forrás