A talaj-alapkőzet-talajvíz rend­szer agrogeológiai és környezetföld­tani vizsgá­lata a Bu­gaci-mintaterü­leten

dc.contributor.advisorSzöőr, Gyula
dc.contributor.authorKe­rék, Barbara
dc.contributor.departmentFöldtudományok doktori iskolahu
dc.date.accessioned2009-08-05T07:29:53Z
dc.date.available2009-08-05T07:29:53Z
dc.date.created2003en
dc.date.defended2003
dc.date.issued2009-08-05T07:29:53Z
dc.description.abstractA kutatás célja: 1. A mintate­rület talaj-alapkőzet-talajvíz rendsze­rének, illetve a rendszer egyes ele­me­inek, azok össze­függése­inek és a bennük le­játszódó folyamatok­nak a megisme­rése és jellemzése. 2. A talajvíz mélységének és össze­tételének megállapítása, le­he­tőség sze­rint a változások nyomon kö­ve­tése. 3. A lassan és gyorsan oldódó karbonátok mennyiségi és minőségi vizsgálata üle­dék­típusonként és a mélység függvényében, össze­függések ke­re­sése a rendszer más ele­me­ivel (talajvíz). 4. Az agyagossági fok és a homok/ agyag arány használhatóságának vizsgálata az áteresztõképesség jellemzésére, esetleg a szivárgási ténye­ző (k ténye­ző) kiváltására. 5. Az ökogeológia általános feladatainak megfogalmazása és spe­ciális alkalmazásának be­mutatása a mintate­rüle­ten. 6. Agrogeológiai és környe­zetföldtani térképek szerkesztése és se­gítségük­kel a te­rület hasznosíthatóságának és érzékenységének értéke­lése. és érzékenységének értéke­léseen
dc.format.extent71en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/88596
dc.language.isohuen
dc.language.isoenen
dc.subjecttalajen
dc.subjectalapkőzeten
dc.subjecttalajvízen
dc.subject.disciplineFöldtudományokhu
dc.subject.sciencefieldTermészettudományokhu
dc.titleA talaj-alapkőzet-talajvíz rend­szer agrogeológiai és környezetföld­tani vizsgá­lata a Bu­gaci-mintaterü­letenen
dc.title.translated-en
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 2 (Összesen 2)
N/A
Név:
PhD.pdf
Méret:
1.14 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Az értekezés magyarul - Nem hozzáférhető
N/A
Név:
ertekezes.pdf
Méret:
983.88 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Az értekezés magyarul