Debrecen megyei jogú város önkormányzata vagyonának és vagyongazdálkodásának elemzése (1994-2010)

Dátum
2012-06-12T05:57:35Z
Szerzők
Kollárné Papp, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
BEVEZETÉS Az önkormányzati önállóság és egyben a működés alapfeltétele, hogy a törvényben meghatározott feladataik ellátásához, végrehajtásához vagyonnal rendelkezzenek. A vagyon juttatás alapját az állami tulajdon felosztása alapozta meg, melynek következtében az önkormányzatok több lépcsőben jutottak vagyonhoz (tulajdonhoz). Az önkormányzatok vagyoni köre tehát mint „átadott vagyon” az államháztartás részét képezik. Az önkormányzatok vagyonukkal - az államháztartás alrendszer részeiként - a közérdeket és az önkormányzati célok megvalósítását kell, hogy szolgálják. A feladatellátás elsősorban a közszolgáltatások körében meghatározott „kötelezően ellátandó feladatok”-, valamint az „önként vállalt feladatok” ellátásában nyilvánul meg. A feladatellátás gazdasági alapjait tehát az önkormányzatok részére történt vagyonátadás teremtette meg, melyben a „tulajdonosi-gazda” szerep, mint új fogalmi rendszer jelentkezett. Az önkormányzatok ebben a kezdeti helyzetben, mint új tulajdonos jelentek meg, de a feladataik ellátásához szükséges gyakorlati tapasztalatokkal, jogszabályi keretekkel, és szakmai háttérrel még nem rendelkeztek. A vagyon feletti rendelkezés jogosítványait az újonnan alakult önkormányzatok képviselő-testületei gyakorolhatták, akik ezt gyakran a polgármesterre vagy bizottságaikra ruházták át. A vagyonelemek forgalomképesség szerinti besorolását, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását a képviselő-testületeknek rendeletekben (pl. a vagyongazdálkodás szabályairól szóló külön rendelet) szabályozták – amihez az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról) adott iránymutatást. Ma már nem a tulajdonosi jogok érvényesüléséért kell az önkormányzatoknak megküzdeniük, hanem az új törvényi szabályozások és kihívások következtében a szabályos és átlátható vagyongazdálkodás módszereit kell érvényre juttatniuk. Ennek az alapelvnek megfelelően az önkormányzati vagyon folyamatos monitorozása, a vagyonállapot változásának elemzése és menedzselése nélkül nem beszélhetünk hatékony és tervszerű vagyongazdálkodásról. Szakdolgozatomban szülővárosomnak, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 1994-2010 közötti időszakban megvalósult vagyongazdálkodását vettem górcső alá.
Leírás
Kulcsszavak
Vagyongazdálkodás, Debrecen
Forrás