Debrecen megyei jogú város önkormányzata vagyonának és vagyongazdálkodásának elemzése (1994-2010)

dc.contributor.advisorHarsányi, Endre
dc.contributor.authorKollárné Papp, Zsuzsanna
dc.contributor.departmentDE--ATC--Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karhu_HU
dc.date.accessioned2012-06-12T05:57:35Z
dc.date.available2012-06-12T05:57:35Z
dc.date.created2012
dc.date.issued2012-06-12T05:57:35Z
dc.description.abstractBEVEZETÉS Az önkormányzati önállóság és egyben a működés alapfeltétele, hogy a törvényben meghatározott feladataik ellátásához, végrehajtásához vagyonnal rendelkezzenek. A vagyon juttatás alapját az állami tulajdon felosztása alapozta meg, melynek következtében az önkormányzatok több lépcsőben jutottak vagyonhoz (tulajdonhoz). Az önkormányzatok vagyoni köre tehát mint „átadott vagyon” az államháztartás részét képezik. Az önkormányzatok vagyonukkal - az államháztartás alrendszer részeiként - a közérdeket és az önkormányzati célok megvalósítását kell, hogy szolgálják. A feladatellátás elsősorban a közszolgáltatások körében meghatározott „kötelezően ellátandó feladatok”-, valamint az „önként vállalt feladatok” ellátásában nyilvánul meg. A feladatellátás gazdasági alapjait tehát az önkormányzatok részére történt vagyonátadás teremtette meg, melyben a „tulajdonosi-gazda” szerep, mint új fogalmi rendszer jelentkezett. Az önkormányzatok ebben a kezdeti helyzetben, mint új tulajdonos jelentek meg, de a feladataik ellátásához szükséges gyakorlati tapasztalatokkal, jogszabályi keretekkel, és szakmai háttérrel még nem rendelkeztek. A vagyon feletti rendelkezés jogosítványait az újonnan alakult önkormányzatok képviselő-testületei gyakorolhatták, akik ezt gyakran a polgármesterre vagy bizottságaikra ruházták át. A vagyonelemek forgalomképesség szerinti besorolását, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását a képviselő-testületeknek rendeletekben (pl. a vagyongazdálkodás szabályairól szóló külön rendelet) szabályozták – amihez az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról) adott iránymutatást. Ma már nem a tulajdonosi jogok érvényesüléséért kell az önkormányzatoknak megküzdeniük, hanem az új törvényi szabályozások és kihívások következtében a szabályos és átlátható vagyongazdálkodás módszereit kell érvényre juttatniuk. Ennek az alapelvnek megfelelően az önkormányzati vagyon folyamatos monitorozása, a vagyonállapot változásának elemzése és menedzselése nélkül nem beszélhetünk hatékony és tervszerű vagyongazdálkodásról. Szakdolgozatomban szülővárosomnak, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 1994-2010 közötti időszakban megvalósult vagyongazdálkodását vettem górcső alá.hu_HU
dc.description.courseIngatlan és Vagyongazdálkodáshu_HU
dc.description.degreeszakirányú továbbképzéshu_HU
dc.format.extent64hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/130082
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectVagyongazdálkodáshu_HU
dc.subjectDebrecenhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Gazdaságelemzéshu_HU
dc.titleDebrecen megyei jogú város önkormányzata vagyonának és vagyongazdálkodásának elemzése (1994-2010)hu_HU
Fájlok