Új típusú glükopiranozilidén-spiro-heterociklusok és C-glükopiranozil-1,2,4-triazolok előállítása

Dátum
Szerzők
Szabó, Erzsébet Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Doktori munkám során célul tűztük ki új, potenciális glükózanalóg glikogén foszforiláz inhibítorok előállítását. Módszert dolgoztunk ki O-acil védett (1’R)-1’,5’-anhidro-D-glucitol-spiro-[1’,5]-2-ariltiazolin-4-onok előállítására. A védőcsoportok eltávolítására irányuló kísérletek során új alkohol-, illetve vízaddíciós termékeket fedeztünk fel. A tiazolinon gyűrű alkoholokkal és vízzel szemben mutatott nem kívánt reaktivitása nem tette lehetővé a spiro-tiazolinon származékok enzimkinetikai vizsgálatát. Sikeresen szintetizáltunk C-(1-arilidénamino-2,3,4,6-tetra-O-benzoil-1-dezoxi-D-glükopiranozil)formamidokat mindkét anomer konfigurációban, és ezekből új gyűrűzárási eljárást dolgoztunk ki (1’S)- illetve (1’R)-1’,5’-anhidro-D-glucitol-spiro-[1’,5]-2-aril-imidazolin-4-onok előállítására. A glikogén foszforiláz enzimmel szembeni vizsgálatok alapján az (1’S)-spiro-imidazolinonok hatásos inhibítoroknak tekinthetők. Módszert dolgoztunk ki 3-β-D-glükopiranozil-1,5-diszubsztituált-1,2,4-triazolok szintézisére, és új 5-aril-3-(β-D-glükopiranozil)-1,2,4-triazolok előállítását valósítottuk meg.
During my PhD work my goal was the synthesis of potential glucose analog inhibitors of glycogen phosphorylase. A new method was developed for the preparation of O-acyl protected (1’R)-1’,5’-anhydro-D-glucitol-spiro-[1’,5]-2-arylthiazolin-4-ones. Novel alcohol and water addition products were discovered during the experiments towards to deprotection of the acyl protected spiro derivatives. C-(1-Arylideneamino-2,3,4,6-tetra-O-benzoyl-1-deoxy-D-glucopyranosyl)formamides were prepared in both anomeric configurations and a novel ring-closure method was developed for the synthesis of (1’R)- and (1’S)-1’,5’-anhydro-D-glucitol-spiro-[1’,5]-2-arylimidazoline-4-ones. The (1’S)-spiro-imidazolin-4-ones proved to be efficient inhibitors of glycogen phosphorylase. A new method for the preparation of 3-β-D-glucopyranosyl-1,5-disubstituted-1,2,4-triazoles was elaborated and novel disubstituted 1,2,4-triazoles were synthesized.
Leírás
Kulcsszavak
C-Glycosyl heterocycles, C-Glikozil-heterociklusok, Spiro vegyületek, Spiro compounds, thiazolinone, tiazolinon, imidazolinon, imidazolinone, 1,2,4-triazolok, 1,2,4-triazoles
Forrás