Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel a tanú és a szakértő helyzetére

Dátum
Szerzők
Illés, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája „Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel a szakértő és a tanú helyzetére. Dolgozatomban elsőként bemutatom a bizonyítást a polgári peres eljárásokban, amely magába foglalja a bizonyításban résztvevő személyeket, az alapvető fogalmi elemeket és az általános szabályokat. Ezenkívül részletesen bemutatom a bizonyítási eljárás menetét, a bizonyítás indítványozásától egészen a bizonyítás eredményének a mérlegeléséig. A dolgozatom másik fő részében a bizonyítás eszközeit és módjait vizsgálom meg. Ebben a fejezetben bővebben kitérek a dolgozatom fő elemeire: a tanú és a szakértő helyzetére. Dolgozatom utolsó részében a jogsértő bizonyítékokat szemléltetem, illetve összehasonlítást végzek a régi Pp. és a jelenlegi hatályos Polgári perrendtartás között. Fontosnak tartom kiemelni, hogy dolgozatomat a 2016. évi CXXX. törvény alapján kívánom elkészíteni. A tanulmányom célja alaposan bemutatni a bizonyítási eljárás folyamatát, és bebizonyítani azt, hogy és a szakértő mennyire nagy jelentőségű a bizonyítási eljárásoknál.
Leírás
Kulcsszavak
Bizonyítás, Tanú, Szakértő, Polgári eljárás
Forrás