Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel a tanú és a szakértő helyzetére

dc.contributor.advisorNyilas, Anna
dc.contributor.authorIllés, Petra
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-04-23T08:44:46Z
dc.date.available2021-04-23T08:44:46Z
dc.date.created2021-04-23
dc.description.abstractSzakdolgozatom témája „Bizonyítás a polgári perben, különös tekintettel a szakértő és a tanú helyzetére. Dolgozatomban elsőként bemutatom a bizonyítást a polgári peres eljárásokban, amely magába foglalja a bizonyításban résztvevő személyeket, az alapvető fogalmi elemeket és az általános szabályokat. Ezenkívül részletesen bemutatom a bizonyítási eljárás menetét, a bizonyítás indítványozásától egészen a bizonyítás eredményének a mérlegeléséig. A dolgozatom másik fő részében a bizonyítás eszközeit és módjait vizsgálom meg. Ebben a fejezetben bővebben kitérek a dolgozatom fő elemeire: a tanú és a szakértő helyzetére. Dolgozatom utolsó részében a jogsértő bizonyítékokat szemléltetem, illetve összehasonlítást végzek a régi Pp. és a jelenlegi hatályos Polgári perrendtartás között. Fontosnak tartom kiemelni, hogy dolgozatomat a 2016. évi CXXX. törvény alapján kívánom elkészíteni. A tanulmányom célja alaposan bemutatni a bizonyítási eljárás folyamatát, és bebizonyítani azt, hogy és a szakértő mennyire nagy jelentőségű a bizonyítási eljárásoknál.hu_HU
dc.description.courseIgazságügyi igazgatásihu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent49hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/307080
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectBizonyításhu_HU
dc.subjectTanúhu_HU
dc.subjectSzakértőhu_HU
dc.subjectPolgári eljáráshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleBizonyítás a polgári perben, különös tekintettel a tanú és a szakértő helyzetérehu_HU
Fájlok