A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozása és ítélkezési gyakorlata

Dátum
Szerzők
Bancsiné Magyar, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozását és ítélkezési gyakorlatát mutatom be. Elsőként az ebbe a körbe tartozó bűncselekmények történeti fejlődését és a legfontosabb elméleti tudnivalókat ismertetem, már az elmélet keretében utalva a legfontosabb halmazati és elhatárolási kérdésekre, mindezeket a vonatkozó bírósági gyakorlattal és a munkám során felmerülő gyakorlati példákkal szemléltetve. A fentieket követően az ügyészség illetékességi területén a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőeljárásokat vettem górcső alá a 2013. július 1. és 2016. november 3. napja közötti időszakban. Ennek keretében először statisztikai szempontú elemzést végeztem, a jobb megértés érdekében diagramokkal és gyakorlati példákkal szemléltetve, majd a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények körében történő büntetéskiszabási gyakorlatot vizsgáltam meg. Ezután a statisztikai szempontból elemzett vagyon elleni erőszakos bűncselekmények miatt indított büntetőeljárások egy részének tartalmi, kriminológiai vizsgálatát végeztem el, nyilvánvalóan itt is gyakorlati példákkal ötvözve. Ezt követően a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elkövetési módszereit és körülményeit vizsgáltam, majd a fentiek tükrében sor került a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozásának részletes ismertetésére.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozása
Forrás