A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozása és ítélkezési gyakorlata

dc.contributor.advisorKardos, Sándor
dc.contributor.authorBancsiné Magyar, Viktória
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2016-12-14T08:41:24Z
dc.date.available2016-12-14T08:41:24Z
dc.date.created2016
dc.description.abstractSzakdolgozatomban a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozását és ítélkezési gyakorlatát mutatom be. Elsőként az ebbe a körbe tartozó bűncselekmények történeti fejlődését és a legfontosabb elméleti tudnivalókat ismertetem, már az elmélet keretében utalva a legfontosabb halmazati és elhatárolási kérdésekre, mindezeket a vonatkozó bírósági gyakorlattal és a munkám során felmerülő gyakorlati példákkal szemléltetve. A fentieket követően az ügyészség illetékességi területén a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőeljárásokat vettem górcső alá a 2013. július 1. és 2016. november 3. napja közötti időszakban. Ennek keretében először statisztikai szempontú elemzést végeztem, a jobb megértés érdekében diagramokkal és gyakorlati példákkal szemléltetve, majd a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények körében történő büntetéskiszabási gyakorlatot vizsgáltam meg. Ezután a statisztikai szempontból elemzett vagyon elleni erőszakos bűncselekmények miatt indított büntetőeljárások egy részének tartalmi, kriminológiai vizsgálatát végeztem el, nyilvánvalóan itt is gyakorlati példákkal ötvözve. Ezt követően a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elkövetési módszereit és körülményeit vizsgáltam, majd a fentiek tükrében sor került a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozásának részletes ismertetésére.hu_HU
dc.description.coursekriminalisztikai szakjogászhu_HU
dc.description.degreeszakirányú továbbképzéshu_HU
dc.format.extent74hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/233252
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozásahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA vagyon elleni erőszakos bűncselekmények nyomozása és ítélkezési gyakorlatahu_HU
Fájlok