Time-lapse imaging rendszerek kvalitatív és kvantitatív elemzése

Dátum
2011-05-10T13:22:24Z
Szerzők
Király, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálataim során a Long-Term Scan rendszerrel felvett képek elemzését végeztem, mely rendszer segítségével több sejtciklus alatt nyerünk betekintést a sejtpopulációk életfolyamataiba. A Long-Term Scan rendszer a time-lapse imaging módszert felhasználva előre meghatározott időközönként készíti el a felvételeket a vizsgált sejtekről. Ez a módszer akkor előnyös, ha nincs szükségünk a vizsgálat teljes időtartama alatt az összes képre, hanem csak az egymáshoz képest bizonyos idő elteltével készült képek szükségesek. A rendszerrel rögzített képi adatbázisból matematikai módszerek szoftveres alkalmazásával információkat tudtam kinyerni. A képelemzést a Java nyelven írt ImageJ programmal végeztem, mely ingyenesen letölthető alkalmazás, számos képjavító- és helyreállító funkciót tartalmaz. A programot bővíthetjük macroval, scripttel vagy pluginnal, melyek importálásával számos új funkció érhető el. A biológiai mintákon, jelen esetben sejtpopulációkon, elvégeztem a kvalitatív és kvantitatív méréseket. Megmértem, hogy a sejtekhez (HaCaT, Uveal Melanoma sejtpopulációk) hozzáadott egyes anyagok (Adenozin, Vipera berus-ból származó viperatoxin) hogyan befolyásolják a sejteket sejtszám, illetve a sejtek által elfoglalt terület alapján. A sejtszám meghatározáson belül lehetőség van külön az osztódó és a halott sejtek számának meghatározására is. A HaCaT sejteknél megfigyelhető apoptózis és nekrózis folyamatokat összehasonlítottam a két folyamat időbeli lefutása, valamint a kiindulási és halott sejt átmérőjének változása alapján. A mérésekből kiderült, hogy az apoptózis tovább tart (366 perc), mint a nekrózis (280 perc), valamint az apoptotikus „blebbing” miatt a sejt átmérőjének változása kevésbé ingadozik, mint a nekrózisnál, ahol inflammáció következik be. A HaCaT kontroll sejtpopulációban egy általam kiválasztott sejten megmértem, hogy a monolayer-en belül mekkora az adott sejt mozgástartománya. Eredményként 340,3847 µm hosszúságú szakaszt kaptam.
Leírás
Kulcsszavak
ImageJ, Time-lapse
Forrás