Renault-Nissan és a Daimler-Chrysler akkulturációs folyamatának összehasonlítása

Dátum
Szerzők
Séra, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban két nagy autóipari akkulturációt vizsgálok, ahol két különböző nemzet kultúrája találkozott. Az egyik esetben sikeres összeolvadásról beszélhetünk, a két kultúra egymást segítve vált még nagyobb és meghatározóbb autóipari vállalattá. Azonban a másik összeolvadás esetében nem beszélhetünk sikerességről. Kutatásaim során arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudnak együttműködni a különböző kultúrák, hogyan tudják a különböző nézeteltéréseket, változásokat kezelni a cégek.
Leírás
Kulcsszavak
akkulturáció, Hofstede, szervezeti kultúra
Forrás