Változásmenedzsment folyamata a DE KK DAEFI Egyetemi Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat átszervezésénél

Dátum
Szerzők
Bhattoa-Buzás, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban változásmenedzsmenti folyamatokon keresztül mutatom be az Egyetemi Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, mint új szervezeti egység szervezeti átalakítását, annak megalakulása, elindulása és működése során. Választott módszerként először áttekintést adok a foglalkozás-egészségügyi szakma jogszabályi hátteréről, bemutatom a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladatait, a feladat ellátáshoz szükséges működtetési, engedélyeztetési kötelezettséget, a tevékenység végzéséhez szükséges rendelet szerinti minimumfeltételeket, valamint érintem a tevékenység finanszírozási kérdéseit is. Ezen területeket párhuzamba állítom az Egyetemi Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat megalakulása és elindulása idején tapasztalt állapotokkal, és különböző probléma feltáró, megoldást segítő elemzések kapcsán (pl. SWOT elemzés) bemutatom az elindított szervezeti átalakításokat, változásmenedzsmenti döntéseket, egyúttal felmérem a bő egy év eredményeit is. Az eredmények alapján látható, hogy a Szolgálat dolgozói elfogadták az átalakulással járó változásokat, látják annak előnyeit magukra és a munkahelyükre vonatkozóan is, készen állnak és nyitottak az újabb feladatokra, segítik a folyamatokat. Változásmenedzsmenti megközelítésben jelenleg a kiinduló állapotból eljutottunk az átmeneti állapotba, ahol a változtatások megszilárdítása, beépítése a cél, ennek megtörténte után pedig a jövőbeni állapotban a változást már, mint tudatos mindennapi beépült folyamatot kezelhetjük.
Leírás
Kulcsszavak
változásmenedzsment, foglalkozás-egészségügy
Forrás