A mozzarella sajt természetes és mesterséges színezékekkel történő dúsítása

Dátum
Szerzők
Jánosi, Henrietta Irén
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a mozzarella sajt természetes és mesterséges színezékekkel történő dúsítását végeztem, ezzel célom egy termékinnováció volt. Az alap koncepciót a kérdőíves felmérés eredménye adta, melyben a 106 válaszadó az esetleges változtatások közül nagyrészt a színbéli változtatás mellett voksolt. A kérdőívben arra is választ kaptam, hogy az embereknek az érzékszervi tulajdonságok mellett a beltartalmi értékek is fontosak. A kapott termékeket különböző vizsgálatoknak vetettem alá, hogy megállapítsam az emberek ítéletére, az alap mozzarella tulajdonságaira és az egészségre gyakorolt hatását. Az elvégzett vizsgálatokra kapott értékek alapján az a konklúzió vonható le a termékinnovációt illetően, hogy a természetes színező anyagok hiába rendelkeznek táplálkozásélettanilag jobb beltartalmi értékekkel, a mesterséges színezékek a termékbe kerülve jobb értékeket érnek el a fogyaszthatóságot tekintve.
Leírás
Kulcsszavak
mozzarella, színezék, dúsítás, termékfejlesztés
Forrás