A felhasználási szerződések a szerzői jogban

Dátum
Szerzők
Kiss, László Kornél
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a tipikusan csak a szerzői jogban előforduló felhasználási szerződéseket mutatom be. A területre jellemző jogviszonyok egyedi szabályozást igényelnek. Az technika folyamatos fejlődése, az internet elterjedése, de említhetünk olyan mérföldkőnek tekinthető változást eredményező eljárást, mint a művek nyomdai úton történő többszörözése is, a szerzői jog folyamatos fejlődését vonta maga után. A művet létrehozó szerzőre és a megalkotott művére, mint szellemi tulajdon tárgyát képező dologra vonatkozó rendelkezések a polgári jog keretein belül lettek elhelyezve, de szűk körben - szerzői jogsérelem esetén - büntetőjogi rendelkezéseket is kell alkalmazni. A szellemi alkotások szabályozásának fejlődése során szerzői jogviszonyokban előállt jogok és kötelezettségek, a jogviszony alanyainak érdekállása és a védendő értékek a tulajdoni jogviszonyokat jellemző sajátosságokat eredményeztek, és abba az irányba haladt, hogy végül a szellemi alkotásokra a tulajdonjogra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A mű létrejöttével a szerzőnek kizárólagos és egységes szerzői alanyi jogai keletkeznek az alkotására vonatkozóan, ami egy abszolút szerkezetű jogviszonyt hoz létre a szerző és bármely másik fél között.
Leírás
Kulcsszavak
felhasználói szerződés, szerzői jog, alkotó
Forrás