A felhasználási szerződések a szerzői jogban

dc.contributor.advisorCsécsy, György
dc.contributor.authorKiss, László Kornél
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-09-06T09:55:20Z
dc.date.available2019-09-06T09:55:20Z
dc.date.created2019-09-06
dc.description.abstractDolgozatomban a tipikusan csak a szerzői jogban előforduló felhasználási szerződéseket mutatom be. A területre jellemző jogviszonyok egyedi szabályozást igényelnek. Az technika folyamatos fejlődése, az internet elterjedése, de említhetünk olyan mérföldkőnek tekinthető változást eredményező eljárást, mint a művek nyomdai úton történő többszörözése is, a szerzői jog folyamatos fejlődését vonta maga után. A művet létrehozó szerzőre és a megalkotott művére, mint szellemi tulajdon tárgyát képező dologra vonatkozó rendelkezések a polgári jog keretein belül lettek elhelyezve, de szűk körben - szerzői jogsérelem esetén - büntetőjogi rendelkezéseket is kell alkalmazni. A szellemi alkotások szabályozásának fejlődése során szerzői jogviszonyokban előállt jogok és kötelezettségek, a jogviszony alanyainak érdekállása és a védendő értékek a tulajdoni jogviszonyokat jellemző sajátosságokat eredményeztek, és abba az irányba haladt, hogy végül a szellemi alkotásokra a tulajdonjogra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A mű létrejöttével a szerzőnek kizárólagos és egységes szerzői alanyi jogai keletkeznek az alkotására vonatkozóan, ami egy abszolút szerkezetű jogviszonyt hoz létre a szerző és bármely másik fél között.hu_HU
dc.description.courseJogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent49hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/273385
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectfelhasználói szerződéshu_HU
dc.subjectszerzői joghu_HU
dc.subjectalkotóhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA felhasználási szerződések a szerzői jogbanhu_HU
Fájlok