ABILITY DEVELOPMENT GAMES FROM ASPECTS OF IPOO-MODELL: THE POSSIBILITY OF DIAGNOSTICS INTEGRATED IN DEVELOPMENT KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTÉKOK AZ IPOO-MODELL ASPEKTUSÁBÓL: A FEJLESZTÉSBE INTEGRÁLT DIAGNOSZTIKA LEHETŐSÉGE

Fájlok
Dátum
Szerzők
Mező, Ferenc
Mező, Ferenc
Mező, Katalin
Mező, Lilla Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
According to Mező's IPOO-model of learning, learning is a kind of information processing, which has got four different, but a related component. These components are input, process, output, and organization. This model is useable to analyzing and to diagnostic and to develop a wide range of learning phenomenons (from personality development to the development of learning strategies and abilities). The present study gives a short summarize of possibilities of ability diagnostics and development in the theoretical frame of the IPOO-model.  
Mező IPOO-modellje szerint a tanulás egyfajta információfeldolgozás, melynek négy különböző, de egymással összekapcsolódó komponense van. Ezek az összetevők: input, process, output és organizáció. Ez a modell a tanulási jelenségek széles körének elemzésére, diagnosztizálására és fejlesztésére használható (a személyiségfejlesztéstől a tanulási stratégiák és képességek fejlesztéséig). Jelen tanulmány rövid összefoglalót ad a képességdiagnosztika- és fejlesztés lehetőségeiről az IPOO-modell elméleti keretében.  
Kulcsszavak
ability, development, diagnostics, IPOO-model, game, képesség, fejlesztés, diagnosztika, IPOO-modell, játék
Forrás