Diofantoszi egyenletek megoldása

Dátum
2006-07-26T14:47:42Z
Szerzők
Peltekián, Viktor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Fermat-sejtés egy lefegyverzően egyszerűen megfogalmazható állítás: Ha x,y,z,n egész számok, n>2 és xn + yn = zn, akkor xyz = 0. A kérdés eredetét kutatva i.e. 250-ig tekinthetünk vissza. Ezidőtájt született Diophantosz nagyhatású munkája, az Aritmetika, ami – ismereteink szerint – először adott közre rendszerbe foglalva számelméleti és algebrai eredményeket. A II. Könyvből való a következő probléma: osszunk fel egy adott négyzetet két négyzetre. A közölt megoldás a következő pontosabb megfogalmazást sugallja: keressük az x2 + y2 = z2 egyenlet egész megoldásait, szokásos nevükön a pitagoraszi számhármasokat.
Leírás
Kulcsszavak
Diofantoszi egyenletek megoldása, A Fermat-sejtéstörténete, elliptikus görbék, elliptikus görbék a komplex test felett
Forrás