A tanulók konfliktuskezelésének fejlesztése a dráma segítségével

Dátum
Szerzők
Frankné Somogyi, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A játék tevékenység során tanul a gyermek, tapasztalatokat szerez önmagáról, a társakról és az őt körülvevő világról. A konfliktus helyzetek megoldási módjait is tanulni kell, meg kell tapasztalnunk azt, hogy az egyes helyzetekben hogyan reagáljunk. Erre a legmegfelelőbb tevékenység a dráma, hiszen a szituációs és improvizatív játékok során a gyermekek megtapasztalják, kipróbálják és elsajátítják a konfliktus kezelési technikákat. Az ilyen helyzeteket modellező feladatok lehetőséget teremtettek arra, hogy a bennük lévő feszültségtől megszabaduljanak, egy-egy szituációt több nézőpontból is megéljenek, és megoldási módokat sajátítsanak el.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, konfliktuskezelési technikák, dráma, drámapedagógia
Forrás