A szociális ellátórendszerek fejlődése Magyarországon és az Európai Unióban

Dátum
2012-03-26T09:07:38Z
Szerzők
Palicska, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bemutatom azon módszereket, melyek a szociális ellátórendszerek mai szerkezetére nagy hatással voltak, így a Bismarck-i modellt, a szovjet szociális modellt, az amerikai „Social Security Act” -féle modellt, az Új-Zélandi modellt, a Beveridge-tervet, a svéd jóléti modellt, valamint a magyarországi szociális ellátórendszer kialakulását a két világháború között és a rendszerváltás utáni években. Összehasonlítom a különböző modelleket, értékelve azok előnyeit és hátrányait. Bemutatom továbbá az angol, német és francia szociális ellátórendszer főbb jellemzőit. Külön hangsúlyt fordítok a magyarországi szociális ellátórendszer 2011. évi szerkezetére és ennek változásaira 2012. évben. Bemutatom a Nyitott Koordinációs Módszer ( OMC modell ) kialakulását, működését és szerepét a szociális védelem területén. Az OMC modell bemutatás során felvázolom a modell főbb jellemzőit. Ezeken kívül pedig szólok az Európa 2020 stratégiáról.
Leírás
Kulcsszavak
szociális ellátás, Szociális modellek
Forrás