A szociális ellátórendszerek fejlődése Magyarországon és az Európai Unióban

dc.contributor.advisorNádasné Rab, Henriett
dc.contributor.authorPalicska, Ildikó
dc.contributor.departmentDE--TEK--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2012-03-26T09:07:38Z
dc.date.available2012-03-26T09:07:38Z
dc.date.created2012-03-26
dc.date.issued2012-03-26T09:07:38Z
dc.description.abstractBemutatom azon módszereket, melyek a szociális ellátórendszerek mai szerkezetére nagy hatással voltak, így a Bismarck-i modellt, a szovjet szociális modellt, az amerikai „Social Security Act” -féle modellt, az Új-Zélandi modellt, a Beveridge-tervet, a svéd jóléti modellt, valamint a magyarországi szociális ellátórendszer kialakulását a két világháború között és a rendszerváltás utáni években. Összehasonlítom a különböző modelleket, értékelve azok előnyeit és hátrányait. Bemutatom továbbá az angol, német és francia szociális ellátórendszer főbb jellemzőit. Külön hangsúlyt fordítok a magyarországi szociális ellátórendszer 2011. évi szerkezetére és ennek változásaira 2012. évben. Bemutatom a Nyitott Koordinációs Módszer ( OMC modell ) kialakulását, működését és szerepét a szociális védelem területén. Az OMC modell bemutatás során felvázolom a modell főbb jellemzőit. Ezeken kívül pedig szólok az Európa 2020 stratégiáról.hu_HU
dc.description.correctorN.I.
dc.description.courseIgazgatásszervezőhu_HU
dc.description.degreeBschu_HU
dc.format.extent48hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/125322
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectszociális ellátáshu_HU
dc.subjectSzociális modellekhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA szociális ellátórendszerek fejlődése Magyarországon és az Európai Unióbanhu_HU
Fájlok