Portfólió értékelés

Dátum
2012-11-16T09:16:32Z
Szerzők
Porkoláb, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a portfólió elmélet két alapmodelljét mutatja be. Az egyik az 1952-ben létrehozott Markowitz - féle portfólióoptimalizálás. A másik pedig az ennek hatására az 1960-as évek folyamán megalkotott Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). A dolgozatom ezek alapján két fő részre bontható az első, elméleti részben a fent említett két modellt mutatom be részletesen, majd a második (elemzés) részben megnézem azok gyakorlati alakalmazhatóságát. A markowitzi portfólióoptimalizálás alapján létrehozok optimális portfóliókat 4 magyarországi Blue chipből (MOL, MTelekom, OTP, Richter), a CAPM esetén pedig fő célom a négy részvény alapján a modell alkalmazhatóságának tesztelése Magyarország tőkepiacán.
Leírás
Kulcsszavak
portólió, Markowitz, CAPM
Forrás