A munka-magánélet egyensúlyát támogató szervezeti kulturális elemek vizsgálata az NI Hungary Kft. példáján

Dátum
Szerzők
Uray, Marietta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a munka-magánélet egyensúly kialakításának lehetőségeit vizsgáltam a szervezeti kultúra tekintetében a debreceni NI Hungary Kft.-nél. Dolgozatom célja volt azt feltárni, hogy a debreceni NI miket tesz annak érdekében, hogy elérje dolgozói elégedettségét, különös tekintettel a munka-magánélet egyensúlyuk kialakítására. Kutatásomban vizsgáltam a vállalat szervezeti kultúráját, illetve az azzal való dolgozói elégedettséget, valamint azt, hogy a családbarát munkahely jelleg miben nyilvánul meg a szervezet életében, és hogyan hat ez az egyensúlyra. Primer kutatásomban kérdőíves megkérdezést és interjú módszerét alkalmaztam.
Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kultúra, munka-magánélet egyensúly, munkahelyi elégedettség
Forrás