Az emberi erőforrás menedzsment funkciók vizsgálata a teljesítményértékelés tükrében a Lux Hungária Kft. debreceni képviseleténél

Dátum
2013-10-24T08:04:38Z
Szerzők
Zelenák, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban az emberi erőforrás menedzsment rendszereit, funkcióit vizsgálom. A kiindulópontot a teljesítménymenedzsment, azon belül a teljesítményértékelés adja. A teljesítményértékelés vonatkozásában tanulmányozom az emberi erőforrás menedzsment rendszereit, illetve a közöttük lévő kapcsolatokat, összefüggéseket. A teljesítményértékelés központi szerepére, illetve az emberi erőforrás menedzsment rendszereinek szoros kapcsolatára világítok rá. A dolgozatom első felében a szakirodalom alapján elemzem az emberi erőforrás menedzsment funkcióit, majd a Lux Hungária Kft. debreceni képviseletének a teljesítményértékelése és hozzá kapcsolódóan az emberi erőforrás menedzsment funkciók kerülnek bemutatásra.
Leírás
Kulcsszavak
emberi erőforrás menedzsment
Forrás