Különböző felbontású légi- és űrfelvételek pontosságvizsgálata geodéziai referencia mérések alapján

Dátum
Szerzők
Varga, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A különböző szakterületek eltérő tartalmú, méretarányú és felbontású térképeket igényelnek. A részükre történő adatszolgáltatást csak akkor tudjuk megbízhatóan megvalósítani, ha ismerjük a szolgáltatott adatok pontosságát. Ezek az értékek azonban különbözőek lehetnek, mivel a különböző adatbázisok felhasználásával készített térképekről eltérő pontosságú adatok nyerhetőek, elsősorban a méretarányukból, a felbontásukból adódóan. A kiértékelés révén nyert információk pontossága nemcsak a méretaránytól és a felbontástól függ, hanem attól is, hogy milyen tartalmat kívánunk interpretálni. Eltérő pontosság érhető el a tereptárgyak térképi és terepi meghatározása esetén, hiszen különböző pontossággal azonosíthatók centrumaik, tengelyeik vagy függőleges vetületeik. Elengedhetetlen tehát a kinyert adatok pontosságának és megbízhatóságának ismerete, hiszen ennek hiányában nem lehet meghatározni, hogy az adott feladatra vonatkozó pontossági követelményeknek, előírásoknak a felvételek eleget tesznek-e, vagy sem.
Various specialist fields require maps of differing content, scale and resolution. Data can only be reliably provided for these clients if the accuracy of the data provided is known. These values however can be widely different as the data to be gained from maps created with the help of different data bases are also different largely due to the differences in scale and resolution. The accuracy of the information gained from the assessment does not, however, depend on scale and resolution only, but also on the content that we want to interpret. Cartographic and terrain definitions of landmarks may vary in accuracy since the identification of their centers, axes or vertical projections may also be of different accuracy. Knowledge of the accuracy and reliability of the data gleaned is therefore simply indispensable if we want to determine whether these photos comply with the accuracy requirements and specifications of the task at hand.
Leírás
Kulcsszavak
digitális ortofotó, légifelvétel, űrfelvétel, GPS, pontosság, megbízhatóság
Forrás