Egy multinacionális cég karrierterve

Dátum
2011-05-25T09:01:09Z
Szerzők
Lengyel, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre inkább jellemző, hogy a munkavállalók addig hajlandók egy szervezet tagjai maradni, amíg az támogatja karriercéljaik megvalósulását. Ennek következtében a vállalatok többsége igyekszik karrierfejlesztési programjaik fejlesztésével biztosítani az alkalmazottak életpálya fejlesztési igényeit. Szakirodalmi kutatásaim alapján megállapítható, hogy a szervezetek több módszer alkalmazásával is támogathatják dolgozóik előrelépést, de ezek közül a legelterjedtebb a személyzetfejlesztés, ami a multinacionális cégnél végzett kutatásaim fő témája. Mivel az eredményes oktatáshoz elengedhetetlen a résztvevők tanulási motivációjának megléte, így a szervezetnél végzett kérdőíves felmérésemmel ennek a vizsgálatára vállalkoztam. A vállalat munkatársai teljes mértékben motiváltak az önfejlesztésben, hiszen a cég részéről ez elvárás, segíti a hatékonyabb munkavégzést, támogatja előrelépési szándékaikat és jövedelmük növekedését. A kérdőív mellett a mélyinterjú módszerét is alkalmaztam, amellyel a célom többletinformáció szerzése volt. Eredményeim alapján javaslataim a vállalat képzési kínálatának fejlesztéséhez kapcsolódnak.
Leírás
Kulcsszavak
karrierterv, cég
Forrás