Egy multinacionális cég karrierterve

dc.contributor.advisorDr. Móré, Mariann
dc.contributor.authorLengyel, Éva
dc.contributor.departmentDE--ATC--Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karhu_HU
dc.date.accessioned2011-05-25T09:01:09Z
dc.date.available2011-05-25T09:01:09Z
dc.date.created2011-05-23
dc.date.issued2011-05-25T09:01:09Z
dc.description.abstractNapjainkban egyre inkább jellemző, hogy a munkavállalók addig hajlandók egy szervezet tagjai maradni, amíg az támogatja karriercéljaik megvalósulását. Ennek következtében a vállalatok többsége igyekszik karrierfejlesztési programjaik fejlesztésével biztosítani az alkalmazottak életpálya fejlesztési igényeit. Szakirodalmi kutatásaim alapján megállapítható, hogy a szervezetek több módszer alkalmazásával is támogathatják dolgozóik előrelépést, de ezek közül a legelterjedtebb a személyzetfejlesztés, ami a multinacionális cégnél végzett kutatásaim fő témája. Mivel az eredményes oktatáshoz elengedhetetlen a résztvevők tanulási motivációjának megléte, így a szervezetnél végzett kérdőíves felmérésemmel ennek a vizsgálatára vállalkoztam. A vállalat munkatársai teljes mértékben motiváltak az önfejlesztésben, hiszen a cég részéről ez elvárás, segíti a hatékonyabb munkavégzést, támogatja előrelépési szándékaikat és jövedelmük növekedését. A kérdőív mellett a mélyinterjú módszerét is alkalmaztam, amellyel a célom többletinformáció szerzése volt. Eredményeim alapján javaslataim a vállalat képzési kínálatának fejlesztéséhez kapcsolódnak.hu_HU
dc.description.courseEmberi erőforrás tanácsadóhu_HU
dc.description.degreeMschu_HU
dc.format.extent71hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/108795
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectkarriertervhu_HU
dc.subjectcéghu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományok::Társadalomelmélethu_HU
dc.titleEgy multinacionális cég karriertervehu_HU
dc.title.translatedA multinational firm's career planhu_HU
Fájlok