Vita Hollandiáról. Változások a multikulturális társadalomról és nemzeti identitásról szóló diskurzusban című jelentés fordítása és kommentálása

Dátum
Szerzők
Kovács, Georgina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy társadalomtudományi szakszöveget fordítok hollandról magyarra. Forrásnyelvi szövegként a holland Kormány Tudományos Tanácsadó Testületének (WRR) egy 2007-es jelentését választottam. A testület jelentéseket készít, melyet korábbi és újabb kutatásokra, (rész)tanulmányokra alapoz, ezzel segítve a holland kormány munkáját. Témáját tekintve egy most is aktuális szövegre esett a választásom. A jelentés címe: In debat over Nederland. Veranderingen in het discours over de multiculturele samenleving en nationale identiteit. A tanulmány központi témája tehát a multikulturális társadalom és az integráció kérdése Hollandiában. A szakdolgozat második felében bemutatom a fordítás során alkalmazott átváltási műveleteket, melyeket a forrásnyelvi szövegből kiragadott mondatokkal és azok fordításával szemléltetek. A fordítói kommentárokat Klaudy Kinga A fordítás elmélete és gyakorlata című könyvében található átváltási műveletek alapján készítem. A fordítói kommentárok után egy terminus jegyzéket is mellékelek, mely a forrásnyelvi szövegben található terminusokat és ezek fordítási megfelelőjét, illetve egy rövid magyarázatot tartalmaz.
Leírás
Kulcsszavak
Hollandia, fordítástudomány, multikulturalizmus, integráció, fordítás, átváltási műveletek
Forrás