O,N-heterocuklusok előállítása

Dátum
2014-05-09T09:17:40Z
Szerzők
Szalóki, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kromanonból (14) kiindulva megvalósítottuk a 25 1,5-benzoxazepin váz kiépítését, amelynek N-arilezését Buchwald-Hartwig féle keresztkapcsolási reakcióval kiviteleztük. Az előállított N-arilezett 1,5-benzoxazepint (1) gyűrűzárási reakcióba vittük különböző szerkezetű aktív metilén csoportot tartalmazó reagensekkel tercier-amino effektus alkalmazásával.Előzőleg a kutatócsoportban szubsztituált benzil-alkoholokból farmakológiailag aktív 1,3-dihidroizobenzofurán származékokat állítottak elő. Ennek analógiájára 1-aril-izoindolin származékokat kívántunk előállítani. A 75a-c iminek és 76 benzoilklorid reakciójában in situ generáltunk az imínium ionokat, melyekből a gyűrűzáródás két lehetséges útvonalon mehet végbe N-aroil-1-arilizoindolin (79a-c) és N-benzil-1-arilizoindolinon (78a-c) származékok képződésével. A gyűrűzárás regioszelektivitásának a vizsgálata során a tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyűrűzárás az izoindolinon származékok (78a-c) képződésé kedvezményezte az 154a-c termékek képződése mellett. A kutatócsoportunkban korábban előállított 2,6-metanobenzoxocin származékok acetilkolin-észteráz gátló aktivitást sikerült azonosítani. A triciklusos tetrahidro-2,6-metano-2H-1-benzoxocin származék (121) szintézise igen időigényes folyamat volt, így megvalósítottuk az előállítását egy lépésben organokatalízissel, hogy a reakció idejét lecsökkentsük. Ezt követően az O,N-heterociklusok előállítására a 121 származékból Schmidt-féle gyűrűbővülési reakcióval (H2SO4 : víz = 1:1; NaN3,) az 122 és 123 laktámokat állítottuk elő, melyeket lítium-tetrahidridoaluminát reagenssel az 124 és 125 amin származékokká redukáltunk, melyeket ezt követően prenil-bromiddal alkileztünk potenciálisan acetilkolin-észteráz gátló származékok előállítására.
Leírás
Kulcsszavak
benzoxazepin, izoindolin
Forrás