A Sötét Triád és egyes attitüdinális tényezők (munkahelyi elégedettség és elkötelezettség) hatása a konfliktuskezelési stratégia megválasztására a szervezetben

Dátum
Szerzők
Kovács, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat alapjául a személyiség működésének egy specifikus megközelítése, egyes attitüdinális tényezők és a konfliktuskezelés, mint a munkahelyi társas kontextusban megnyilvánuló viselkedéses stratégia közötti feltételezett összefüggések elemzése szolgál. Jelen írás egy olyan empirikus vizsgálatra alapoz, amelynek célja a Sötét Triád konstruktuma által összefogott személyiségvonások (machiavellizmus, szubklinikai nárcizmus és szubklinikai pszichopátia) a szervezeti attitűdök (elégedettség és elkötelezettség) és a munkahelyi viszonyokat jellemző konfliktuskezelés kapcsolatrendszerének tanulmányozása. A vizsgálat igazolta, hogy a Sötét Triádhoz tartozó személyiségvonások szervezeti közegben befolyásolják a konfliktusok kezelésének módját, a szervezeti elkötelezettség pedig általában befolyásolja az egyén által érdekütközés esetén választott konfliktuskezelési stratégiát.
Leírás
Kulcsszavak
Sötét Triád, szervezeti elköteleződés, munkahelyi elégedettség, konfliktuskezelés
Forrás