STUDENT’S ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH DISABILITY FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TANULÓI ATTITŰD

Dátum
Szerzők
Krausz, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
Several studies have shown that integrated education has advantages in students’ social development and accepted attitude development (Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz & Harry, 1998).  The studies about the integrated education had been traced for several decades, our research is based on the CATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) questionnaire (Rosenbaum, 1985) which instrument had been used in several international studies as well (Tirosh, 1997; Vignes, 2008; Godeau 2010; Bosseart, 2011; De Laat, 2013, Schwab, 2017). Our major aim is to map the adolescent youth, their attitudes towards children with special treatment. The questionnaire was based on the three-component model of attitudes proposed by Triandis (1971). This 36-item, the self-administered scale was primarily paper-based, but our adaptation is placed on the online form. The participants of the study were 7th-grade students (N=99) The overall reliability of the test was satisfactory (Cronbach-α= 0,856). In the content analysis, we found two items that were significantly negative and four items which were not significant, those leaving the KMO= 0,809 (KMO>6), therefore suitable for factor analysis. The results show that, however in our sample, these three-component factors aren’t so clear, the test is reliable. There are some subtests that call for a revision, and we will need further researches to develop our assessment tool to make it more reliable and valid.
Az együttneveléssel foglalkozó kutatások a tanulók szociális területen megmutatkozó fejlődését hangsúlyozzák (Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz és Harry, 1998). Az integrált oktatással kapcsolatos tanulmányok évtizedek óta foglalkoznak a tanulói attitűddel, kutatásunk a CATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) kérdőíven (Rosenbaum, 1985) alapul, mely az utóbbi évek több nemzetközi mérésének is eszközéül szolgált (Tirosh 1997; Vignes, 2008; Godeau 2010; Bosseart, 2011; De Laat, 2013, Schwab, 2017). Célunk a serdülőkorú fiatalok, fogyatékos gyermekek iránti attitűdjének feltérképezése. A kérdőív a Triandis (1971) által javasolt háromkomponensű attitűd modellre épült. A 36 itemből álló skála eredetileg papír alapú volt, amit mi online formában alkalmaztunk a mintánkon. A vizsgálat résztvevői 7. évfolyamon tanuló diákok voltak (N = 99). A teszt általános megbízhatósága kielégítő volt (Cronbach-α = 0,856). A tartalomelemzés során két olyan elemet találtunk, amelyek szignifikánsan negatívak voltak, és négy olyan elemet, amelyek nem voltak szignifikánsak, azokat elhagyva a KMO = 0,809 (KMO> 6), mely alapján alkalmasnak találtuk a faktoranalízishez. Az eredmények alapján elmondható, hogy az eredeti háromkomponensű tényező nem mutatkozik meg világosan a mintán, de ennek ellenére a teszt megbízhatónak bizonyult. A jövőben néhány szubteszt, felülvizsgálatot igényel, illetve további kutatásokra is szükség van az értékelési eszköz fejlesztéséhez, hogy megbízhatóbbá és érvényesebbé váljon.
Kulcsszavak
CATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) questionnaire, special educational needs, inclusion, disabled, handicapped, CATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) attitűdmérő kérdőív, sajátos nevelési igény, inklúzió, fogyatékosság
Forrás