STUDENT’S ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH DISABILITY FOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TANULÓI ATTITŰD

dc.creatorKrausz, Anita
dc.date2020-09-29
dc.date.accessioned2021-06-29T11:13:50Z
dc.date.available2021-06-29T11:13:50Z
dc.descriptionSeveral studies have shown that integrated education has advantages in students’ social development and accepted attitude development (Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz & Harry, 1998).  The studies about the integrated education had been traced for several decades, our research is based on the CATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) questionnaire (Rosenbaum, 1985) which instrument had been used in several international studies as well (Tirosh, 1997; Vignes, 2008; Godeau 2010; Bosseart, 2011; De Laat, 2013, Schwab, 2017). Our major aim is to map the adolescent youth, their attitudes towards children with special treatment. The questionnaire was based on the three-component model of attitudes proposed by Triandis (1971). This 36-item, the self-administered scale was primarily paper-based, but our adaptation is placed on the online form. The participants of the study were 7th-grade students (N=99) The overall reliability of the test was satisfactory (Cronbach-α= 0,856). In the content analysis, we found two items that were significantly negative and four items which were not significant, those leaving the KMO= 0,809 (KMO>6), therefore suitable for factor analysis. The results show that, however in our sample, these three-component factors aren’t so clear, the test is reliable. There are some subtests that call for a revision, and we will need further researches to develop our assessment tool to make it more reliable and valid.
dc.descriptionAz együttneveléssel foglalkozó kutatások a tanulók szociális területen megmutatkozó fejlődését hangsúlyozzák (Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz és Harry, 1998). Az integrált oktatással kapcsolatos tanulmányok évtizedek óta foglalkoznak a tanulói attitűddel, kutatásunk a CATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) kérdőíven (Rosenbaum, 1985) alapul, mely az utóbbi évek több nemzetközi mérésének is eszközéül szolgált (Tirosh 1997; Vignes, 2008; Godeau 2010; Bosseart, 2011; De Laat, 2013, Schwab, 2017). Célunk a serdülőkorú fiatalok, fogyatékos gyermekek iránti attitűdjének feltérképezése. A kérdőív a Triandis (1971) által javasolt háromkomponensű attitűd modellre épült. A 36 itemből álló skála eredetileg papír alapú volt, amit mi online formában alkalmaztunk a mintánkon. A vizsgálat résztvevői 7. évfolyamon tanuló diákok voltak (N = 99). A teszt általános megbízhatósága kielégítő volt (Cronbach-α = 0,856). A tartalomelemzés során két olyan elemet találtunk, amelyek szignifikánsan negatívak voltak, és négy olyan elemet, amelyek nem voltak szignifikánsak, azokat elhagyva a KMO = 0,809 (KMO> 6), mely alapján alkalmasnak találtuk a faktoranalízishez. Az eredmények alapján elmondható, hogy az eredeti háromkomponensű tényező nem mutatkozik meg világosan a mintán, de ennek ellenére a teszt megbízhatónak bizonyult. A jövőben néhány szubteszt, felülvizsgálatot igényel, illetve további kutatásokra is szükség van az értékelési eszköz fejlesztéséhez, hogy megbízhatóbbá és érvényesebbé váljon.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttps://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/8292
dc.identifier10.18458/KB.2020.3.7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/319312
dc.languageeng
dc.publisherDebreceni Egyetem
dc.relationhttps://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/8292/7573
dc.rightsCopyright (c) 2020 Krausz Anita
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceSpecial Treatment - Interdisciplinary Journal; Vol. 6 No. 3 (2020); 7-15
dc.sourceKülönleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat; Évf. 6 szám 3 (2020); 7-15
dc.source2498-5368
dc.subjectCATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) questionnaire
dc.subjectspecial educational needs
dc.subjectinclusion
dc.subjectdisabled
dc.subjecthandicapped
dc.subjectCATCH (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) attitűdmérő kérdőív
dc.subjectsajátos nevelési igény
dc.subjectinklúzió
dc.subjectfogyatékosság
dc.titleSTUDENT’S ATTITUDES TOWARDS CHILDREN WITH DISABILITY
dc.titleFOGYATÉKOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TANULÓI ATTITŰD
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeTheoretical and Empirical studies
dc.typetext
dc.typeElméleti és empirikus tanulmányok
dc.typeszöveg
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
N/A
Név:
PDF.pdf
Méret:
195.13 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás: