Hallgatói dolgozatok (TAN-IK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 16)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A BTM-es diákok tanítása informatika és könyvtárhasználati tanórákon
  Szabó, Anett; Kónya, István; DE--Informatikai Kar
  A „BTM-es diákok tanítása informatika és könyvtárhasználati tanórákon” című munkámban szeretném bemutatni, hogy milyen lehetőségei vannak napjainkban a különleges bánásmódot igénylő, azon belül is leginkább a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő fiataloknak. Az elméleti alapokon túl, igyekszek olyan gyakorlati lehetőségeket bemutatni az óraterv elemzés mellett, amelyeket minden leendő, vagy már gyakorló pedagógus is be tud építeni a saját tanórájába.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Érettségire való felkészülés informatikai eszközök használatával szakgimnáziumi osztályokban
  Nagy, Sándor Ádám; Takács, Ferencné; DE--Informatikai Kar
  Az „Érettségire való felkészülés informatikai eszközök használatával, szakgimnáziumi osztályokban” című dolgozatomban bemutatom, hogyan funkcionálhat az informatika kiegészítő, felkészítő tantárgyként, nem csupán a saját, de más tárgyak témaköreit is támogatva, kiegészítve. Igyekszem majd olyan módszerekkel és feladatokkal előállni, amelyek segíthetik a tanulókat abban, hogy az érettségi vizsgájuk alkalmával eredményesen szerepelhessenek, valamint a munka, vagy továbbtanulás felé is hasznos, élet közeli tudást és tapasztalatokat vihessenek.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A forráskiválasztás és a bibliográfia-használat a középfokú oktatásban
  Kicska, Andrea; Peternainé Juhász, Zsuzsa; DE--Informatikai Kar
  A szakdolgozatom témájának a forráskiválasztást és a bibliográfia-használatot választottam, kifejezetten a középiskolai tanulókra fókuszálva. A forráskiválasztás nagy szerepet játszik az információs műveltségben. A megbízható információforrásokhoz sok esetben bibliográfiák segítségével tudunk eljutni, melyeket kellő szakmaisággal állítanak össze. A 2012-es Nemzeti alaptanterv alapján készült Kerettantervben előírt óraszámok függvényében vizsgáltam azt a kérdést, mire elegendő ennyi idő, és a diákok mekkora fogékonyságot tanúsítanak ezen téma-körök iránt.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Komplex tehetségfejlesztés az informatika területén a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban
  Puki, István; Kiszely, Ildikó; DE--Informatikai Kar
  A szakdolgozat célja a tehetségfejlesztés vizsgálata, illetve a tehetségfejlesztés informatika területén történő bemutatása a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban. A szakdolgozat elkészítéséhez megismertem a téma elméleti alapjait, aminek érdekében irodalomkutatást végeztem. Dolgozatomban kitérek a különböző tehetségfogalmakra, megvizsgálom ennek sokszínű értelmezéseit. Munkám második felében országunk egyik legjobb tehetséggondozó intézményének tevékenységét mutatom be. Az okokat kutatom, hogy a Fazekas Mihály Gimnázium miért emelkedik ki évről évre ezen a területen. Részletesen ismertetem, hogyan zajlik egy-egy informatika szakkör az iskolában, miként készülnek a tanulmányi versenyekre, hogyan fejlesztik a tanulók algoritmikus gondolkodását.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A kreativitás vizsgálata tehetséges tanulók esetében
  Bátori, Anna; Szűcs, Tímea; DE--Informatikai Kar
  Napjainkban a tehetségfejlesztés kiemelt hangsúlyt kap mind a szakemberek, mind a laikus emberek körében. Fontos, hogy ne csak a tehetségkutató műsorok szintjén, hanem tudományos, mégis a gyakorlatban is jól használható mérésekkel, elemzésekkel támasszuk alá a téma aktualitását. A szakdolgozat elméleti részében a kreativitás történetén és alakulásán vezeti végig az olvasót. Rögzíti annak helyét a tehetséggondozásban, a különböző tehetségmodellek fejlődéseinek ívén keresztül. Összegyűjti a tudományos vizsgálatok alapján kialakult paramétereket, amelyeket figyelembe véve az egyént tehetségesnek vagy kreatívnak minősíthetnek. Bemutatja, hogy milyen mérési lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amelyeket felhasználva kiválaszthatjuk az adott csoportnak a legmegfelelőbb módszert. Az empirikus részben a tárgyalt módszerek közül a személyiség-korrelátum mérőeszköz segítségével önálló kutatás bemutatását tárgyalja. A Tóth-féle Kreativitást Becslő Skálát alkalmazva két választott csoport eredményeit hasonlítja össze és von le következtetéseket. Külföldi kutatások eredményeiből kiindulva azt feltételezte, hogy a fiatalabb diákok kreatívabbak a végzős diákokhoz képest. A kutatás eredményei ezt csak részben igazolták. Összességében a végzős évfolyam diákjai jobban szerepeltek a tesztek kiértékelései és összesítései alapján.