Hallgatói dolgozatok (TAN-IK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 16 (Összesen 16)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Érettségire való felkészülés informatikai eszközök használatával szakgimnáziumi osztályokban
  Nagy, Sándor Ádám; Takács, Ferencné; DE--Informatikai Kar
  Az „Érettségire való felkészülés informatikai eszközök használatával, szakgimnáziumi osztályokban” című dolgozatomban bemutatom, hogyan funkcionálhat az informatika kiegészítő, felkészítő tantárgyként, nem csupán a saját, de más tárgyak témaköreit is támogatva, kiegészítve. Igyekszem majd olyan módszerekkel és feladatokkal előállni, amelyek segíthetik a tanulókat abban, hogy az érettségi vizsgájuk alkalmával eredményesen szerepelhessenek, valamint a munka, vagy továbbtanulás felé is hasznos, élet közeli tudást és tapasztalatokat vihessenek.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A BTM-es diákok tanítása informatika és könyvtárhasználati tanórákon
  Szabó, Anett; Kónya, István; DE--Informatikai Kar
  A „BTM-es diákok tanítása informatika és könyvtárhasználati tanórákon” című munkámban szeretném bemutatni, hogy milyen lehetőségei vannak napjainkban a különleges bánásmódot igénylő, azon belül is leginkább a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő fiataloknak. Az elméleti alapokon túl, igyekszek olyan gyakorlati lehetőségeket bemutatni az óraterv elemzés mellett, amelyeket minden leendő, vagy már gyakorló pedagógus is be tud építeni a saját tanórájába.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A forráskiválasztás és a bibliográfia-használat a középfokú oktatásban
  Kicska, Andrea; Peternainé Juhász, Zsuzsa; DE--Informatikai Kar
  A szakdolgozatom témájának a forráskiválasztást és a bibliográfia-használatot választottam, kifejezetten a középiskolai tanulókra fókuszálva. A forráskiválasztás nagy szerepet játszik az információs műveltségben. A megbízható információforrásokhoz sok esetben bibliográfiák segítségével tudunk eljutni, melyeket kellő szakmaisággal állítanak össze. A 2012-es Nemzeti alaptanterv alapján készült Kerettantervben előírt óraszámok függvényében vizsgáltam azt a kérdést, mire elegendő ennyi idő, és a diákok mekkora fogékonyságot tanúsítanak ezen téma-körök iránt.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Komplex tehetségfejlesztés az informatika területén a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban
  Puki, István; Kiszely, Ildikó; DE--Informatikai Kar
  A szakdolgozat célja a tehetségfejlesztés vizsgálata, illetve a tehetségfejlesztés informatika területén történő bemutatása a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban. A szakdolgozat elkészítéséhez megismertem a téma elméleti alapjait, aminek érdekében irodalomkutatást végeztem. Dolgozatomban kitérek a különböző tehetségfogalmakra, megvizsgálom ennek sokszínű értelmezéseit. Munkám második felében országunk egyik legjobb tehetséggondozó intézményének tevékenységét mutatom be. Az okokat kutatom, hogy a Fazekas Mihály Gimnázium miért emelkedik ki évről évre ezen a területen. Részletesen ismertetem, hogyan zajlik egy-egy informatika szakkör az iskolában, miként készülnek a tanulmányi versenyekre, hogyan fejlesztik a tanulók algoritmikus gondolkodását.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A kreativitás vizsgálata tehetséges tanulók esetében
  Bátori, Anna; Szűcs, Tímea; DE--Informatikai Kar
  Napjainkban a tehetségfejlesztés kiemelt hangsúlyt kap mind a szakemberek, mind a laikus emberek körében. Fontos, hogy ne csak a tehetségkutató műsorok szintjén, hanem tudományos, mégis a gyakorlatban is jól használható mérésekkel, elemzésekkel támasszuk alá a téma aktualitását. A szakdolgozat elméleti részében a kreativitás történetén és alakulásán vezeti végig az olvasót. Rögzíti annak helyét a tehetséggondozásban, a különböző tehetségmodellek fejlődéseinek ívén keresztül. Összegyűjti a tudományos vizsgálatok alapján kialakult paramétereket, amelyeket figyelembe véve az egyént tehetségesnek vagy kreatívnak minősíthetnek. Bemutatja, hogy milyen mérési lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amelyeket felhasználva kiválaszthatjuk az adott csoportnak a legmegfelelőbb módszert. Az empirikus részben a tárgyalt módszerek közül a személyiség-korrelátum mérőeszköz segítségével önálló kutatás bemutatását tárgyalja. A Tóth-féle Kreativitást Becslő Skálát alkalmazva két választott csoport eredményeit hasonlítja össze és von le következtetéseket. Külföldi kutatások eredményeiből kiindulva azt feltételezte, hogy a fiatalabb diákok kreatívabbak a végzős diákokhoz képest. A kutatás eredményei ezt csak részben igazolták. Összességében a végzős évfolyam diákjai jobban szerepeltek a tesztek kiértékelései és összesítései alapján.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Autentikus tartalom felhasználása az informatika oktatásában
  Zolnai, Zsolt; Takács, Ferencné; DE--Informatikai Kar
  Dolgozatomban bemutatom, hogy diákokra nagy motivációs erővel hat, ha olyan forrásanyaggal dolgoznak, ami érdeklődési körükbe tartozik, aktuális eseményekkel kapcsolatos, vagy szakirányú ismereteket tartalmaz. Szakdolgozatomban feladatokat mutatok be, amit a gyakorlatom alatt tanítási órákon készítettek el a diákok, és reflektálok a munkámra.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Információkeresés és motiváció a könyvtárhasználati órákon
  Gere, Valéria; Fenyvesi, Judit; DE--Informatikai Kar
  Dolgozatomban a középiskolai könyvtárhasználati órák motivációs lehetőségeivel foglalkozom. Az információkeresési technikák elsajátítása elengedhetetlen az egész életen át tartó tanuláshoz. Fontos, hogy megfelelően alkalmazkodjunk az új, egyre gyorsabb technikai és tudományos fejlődéshez, ezt az alkalmazkodó magatartást pedig csak tudásunk bővítésével tarthatjuk fent. Diákjaink felkészítése az információs társadalom kihívásaira nem egyszerű feladat. Megfelelő motivációval, és a tanulás fontosságának belátásával a diákokat már iskolás koruktól erre az alkalmazkodó magatartásra ösztönözhetjük. Ahhoz, hogy a tanulás és tudás vágyát jellembeli sajátossággá alakítsuk, olyan eszközökre és módszerekre van szükség, melyek biztosítják a motivációt, a minőségi tanulás-tanítás tevékenységet. Dolgozatomban olyan módszereket és eszközöket mutatok be, melyeket az egybefüggő tanítási gyakorlatom alatt megtartott óráim során alkalmaztam, tapasztalataim alapján pedig értékelem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az ókori Alexandriai Könyvtár, mint virtuális oktatási környezet
  Csont, István; Forisek, Péter; DE--Informatikai Kar
  Dolgozatomban betekintés nyújtok az ókori Alexandriai Könyvtár háromdimenziós virtuális könyvtári modelljének megvalósításába, illetve az oktatásban történő felhasználására.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az International Children's Digital Library magyar nyelvű bővítése
  Simon, Klaudia; Csernoch, Mária; DE--Informatikai Kar
  Az International Children’s Digital Library (ICDL) egy gyerekeknek készült elektronikus könyvtár. A portál üzemeltetői fontosnak tartják, hogy könyveket biztosítsanak azoknak a gyermekeknek, akik nem hazájukban élnek, ennek ellenére anyanyelvükön olvashassanak, valamint azt, hogy a fordításokkal más kultúrákhoz is eljussanak ezek a művek. Az UNESCO 2005-ben kinyilatkoztatta, hogy "az információkhoz anyanyelven való hozzáférés tagadása egyenértékű az emberi jog tagadásával." A jelentésből az is kiderül, "Pedagógiai szempontból a gyermekek anyanyelvükön tanulnak a legjobban." A könyvtár indításakor megkezdődött a magyar nyelvű gyermekirodalom feltöltése, azonban váratlanul abbamaradt a gyarapítás...
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Miből lesz a cserebogár, az informatikatanár (?)
  Sebestyén, Katalin; Csernoch, Mária; DE--Informatikai Kar
  Egy 2012-es egyetemi felmérés volt az alapja a kutatásomnak. Ezen felmérés célja az egyetemre érkező, elsőéves hallgatók informatikai ismereteinek, szokásainak tesztelése. Az itt kapott eredmények azt mutatják, hogy a tanulók nem ismerik a leggyakoribb beviteli eszközökkel, az egér és a billentyűzettel kapcsolatos terminológiát, továbbá nem tudatosan használják azokat. Azóta számos hipotézist állítottam fel és kerestem az okokat, mely mindezek hátterében állhatnak. Egyik ilyen feltételezés, miszerint az informatika tanárok nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, illetve motivációval a tárgy oktatása kapcsán. Ennek köszönhetően készítettem egy kérdőívet, amely az informatikatanárok képzettségét, oktatási szokásait, módszereit vizsgálja. Az eredmények tudatában jogosan tehető fel a kérdés. Kiből lesz az informatikatanár?
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Vizuális programozás oktatása középiskolákban
  Csapó, Gábor; Csernoch, Mária; DE--Informatikai Kar
  A vizuális programozási nyelvek a programfejlesztés olyan eszközei, amelyek segítségével a felhasználó egy fejlesztőkörnyezetet használva egyszerűen, gyorsan és programkódok írása nélkül fejleszthet multimédiás alkalmazásokat. További előnye a vizuális nyelveknek, hogy bárki számára hozzáférhetőek az interneten, így nincsenek licensz problémák. Jelenleg számos országban alkalmazzák az oktatási rendszerben a vizuális nyelvek különböző változatait. Munkám célja, hogy az algoritmikus gondolkodás kialakítására, fejlesztésére alkalmas tantervet dolgozzak ki a napjainkban egyik leghatásosabbnak vélt vizuális programozási nyelv oktatására, annak részletes megismerése és elemzése mellett.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Sprego beillesztése az informatika tantervbe
  Kiss, Éva; Brósch, Éva; Csernoch, Mária; DE--Informatikai Kar
  Szakdolgozatunkban a Sprego – Spreadsheet Lego – informatika tantervbe történő beillesztésének lehetőségét emeltük ki, mivel úgy gondoljuk, hogy ez egy remek alternatívát nyújt a tanulók gondolkodásának, algoritmizálási képességének fejlesztésére. A szakdolgozatunk több részből tevődik össze, melyben elsőként bemutatjuk a Sprego módszert, a táblázatkezelő általános célú függvényeire épülő programozási megközelítést. A tanulók e módszer segítségével tizenkét darab függvény ismerete és alkalmazása által táblázatkezelői keretek között bármilyen felmerülő problémát könnyedén megoldhatnak. Egyik legfőbb jellemzője, hogy nem verziófüggő, így ennek köszönhetően bármilyen táblázatkezelő szoftver használata során működik, legyen az Microsoft Excel, OpenOffice, vagy akár LibreOffice. Emellett részletezzük az informatika oktatását szabályozó tanterveket is és egy általunk készített táblázatkezelési tanmenetet mutatunk be. Végül pedig megállapításunkat igazolva készítettünk néhány, a tanulók számára motiváló, valós adatot tartalmazó feladatot, amelyek segítségével prezentáljuk a módszer működését.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Sprego beillesztése az informatika tantervbe
  Brósch, Éva; Kiss, Éva; Csernoch, Mária; DE--Informatikai Kar
  Szakdolgozatunkban a Sprego – Spreadsheet Lego – informatika tantervbe történő beillesztésének lehetőségét emeltük ki, mivel úgy gondoljuk, hogy ez egy remek alternatívát nyújt a tanulók gondolkodásának, algoritmizálási képességének fejlesztésére. A szakdolgozatunk több részből tevődik össze, melyben elsőként bemutatjuk a Sprego módszert, a táblázatkezelő általános célú függvényeire épülő programozási megközelítést. A tanulók e módszer segítségével tizenkét darab függvény ismerete és alkalmazása által táblázatkezelői keretek között bármilyen felmerülő problémát könnyedén megoldhatnak. Egyik legfőbb jellemzője, hogy nem verziófüggő, így ennek köszönhetően bármilyen táblázatkezelő szoftver használata során működik, legyen az Microsoft Excel, OpenOffice, vagy akár LibreOffice. Emellett részletezzük az informatika oktatását szabályozó tanterveket is és egy általunk készített táblázatkezelési tanmenetet mutatunk be. Végül pedig megállapításunkat igazolva készítettünk néhány, a tanulók számára motiváló, valós adatot tartalmazó feladatot, amelyek segítségével prezentáljuk a módszer működését.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Ifjú tehetségek gondozása a Fazekas Mihály Gimnáziumban
  Sós, Anita; Kiszely, Ildikó; DE--Informatikai Kar
  Dolgozatomban a tehetséggondozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a diákok az érdeklődésüknek megfelelő ismereteket a megfelelő szakemberek segítségével sajátítsák el. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban informatikából már évek óta hagyományosan hétfő és kedd délután 14:30 – 16:00 tartanak két teremben szakkört. Ezek a szakkörök minden esetben „telt házasak”, a diákok nagyon szeretnek járni, így jó hangulatban telik ez a pár óra. Az egyik teremben csak programozást tanulhatnak, ide már az idősebbek járnak Simon Gyula tanár úrhoz. A másik teremben az alsóbb évfolyam diákjai járnak Kiszely Ildikó tanárnőhöz. Itt már a programozás mellett már előrehozott érettségire is készülnek a diákok.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A könyvtárpedagógia jövője Magyarországon
  Nagy, Sándor; Fenyvesi, Judit; DE--Informatikai Kar
  Végiggondolom a félév során tapasztaltakat, sorra veszem a problémákat, amivel a gyakorlatom során találkoztam a Fazekas Mihály Gimnáziumban. A problémák nem egyediek, nagy részük ugyanúgy megtalálható más intézményben is. Objektíven végiggondolva a lehetőségeket megpróbálok megoldást találni. Az iskolai könyvtárral és a könyvtárpedagógiával (tanítással) külön foglalkozom. A kettő viszont nem választható el egymástól. A dolgozat végén leszűrjük a tanulságot és talán mindenkinek lesz egy elképzelése a könyvtárpedagógia jövőjéről.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Tehetséggondozás a Debreceni Ady Endre Gimnázium könyvtárában
  Nagy, Anna Éva; Peternainé Juhász, Zsuzsa; DE--Informatikai Kar
  Dolgozatomban a Debreceni Ady Endre Gimnázium könyvtárában végzett tehetséggondozási tevékenységet mutatom be. A tehetséggondozás kiemelt terület a tanárképzésben. Ma nagy hangsúlyt fektetnek a tehetség meghatározására, és a tehetséges tanulók felismerésére. Könyvtári területen egy kiemelt verseny van, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny. Tehetséggondozó foglalkozásokon erre a versenyre készítjük a diákokat. A felkészítés megtervezését, lépéseit mutatja be dolgozatom, a diákok kiválasztásától kezdve az elért eredmények ismertetéséig. Bemutatom az iskolai könyvtár fő tevékenységi köreit is, melyek hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz, az olvasóvá neveléshez.