Hallgatói dolgozatok (Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Műszaki Karon készült szakdolgozatok és diplomamukák gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 23)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Óvoda fűtési rendszerének tervezése, sugárzó fűtések vizsgálata
  Sipos, Dóra; Bodó, Béla; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozatom elkészítését egy kutatási munka előzte meg, melyet a sugárzó felületfűtések témakörében végeztem. Egy kétszintes, átlagos családi ház különböző fűtési rendszereinek energetikai összehasonlítását végeztem el. 3 verziót vizsgáltam: • Padló-, fal- és mennyezetfűtéssel körbe „szigeteltem”, hőszigetelés nincs a külső falon, 5 és 10 cm a padlón és a mennyezeten, • Ugyanezzel a hőszigeteléssel radiátoros fűtést méreteztem a házba, • Akkora hőszigetelést terveztem, hogy a hőveszteség azonos legyen a felületfűtéses házéval, a fűtést radiátorokkal oldottam meg. A fűtési energiafogyasztást, fűtési energiaigényt és a beépített energiát (magába foglalja az adott anyag kitermelésével, formára gyártásával, szállításával, felszerelésével, karbantartásával és megsemmisítésével járó összes energiát) vettem figyelembe az összehasonlítások során. A dolgozatot folytattam szakdolgozatként, amiben felhasználtam a tanulmányban kapott információkat. Egy könnyűszerkezetes óvoda fűtési rendszerét terveztem meg. Hőleadóként mennyezet- és padlófűtést választottam. Mennyezetfűtést oda terveztem, ahol hűteni is szükséges, így megoldva mind anyagilag, mint komfort szempontjából a legkézenfekvőbb kérdést, padlófűtést pedig az egyéb, hűtést nem igénylő helyiségekbe. A mennyezetfűtés 40/33 °C lépcsőfokkal, a padlófűtés pedig 35/28 °C lépcsőfokkal működik méretezési állapotban. Hőleadóként hőszivattyút méreteztem a minél zöldebb működés érdekében, valamint mérnöki szempontból is megfelelő hőtermelő az épület esetében. A tervezési részfeladat befejezte után a tanulmányban (a szakdolgozat első felében) alkalmazott Kollmar-képletek egyikét elővettem. Kiszámoltam, hogy azokon a felületeken, ahol sugárzó felületfűtés van, mennyi a hőveszteség a szerkezeten kifelé, a leadott hő mekkora hányada megy veszteségbe. Mivel a világunk vezető főszempontja az anyagi kérdések, megvizsgáltam, hogy ez a veszteség mennyi pénzbe kerül, ha villamos energiával, és ha földgázzal állítjuk elő a fűtési melegvizet.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Kereskedelmi Épület Épületgépészeti Rendszerének Tervezése
  Tóth , Ákos Levente; Verbai, Zoltán; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatom témája egy kereskedelmi épület épületgépészeti rendszerének tervezése volt. Ezen épület teljes vizellátási/csatornázási, fűtési és gázellátását végeztem el. Rendszeremet egy kondenzációs gázkazán látta el melynek kémény méretezését és gázhálózat méretezését is mellékeltem. Viz rendszer kialakitását ötrétegű műanyag csővel szereltem. Épületen kivul a csatornázást 10 méterenként tisztito aknával láttam el valamint a épület melletti parkoló lefolyoihoz olajfogót terveztem be. Az esőviz telken belül a Parkoló végében elszikkasztásra kerül szikkasztó alagutban. Fűtési rendszeremet padlófűtés látja el melyet 3 db osztógyűjtőről kötöttem le.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Családi ház épületgépészeti rendszerének kialakítása, hőszivattyú segítségével
  Vass, Dávid; Kostyák, Ferenc; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozatom során egy újonnan épülő, két szintes családi háznak végeztem el a teljes épületgépészeti tervezését. A fűtési rendszerben megmutatom miként tudjuk alkalmazni a szilárdtüzelésű kazánt, és hőszivattyút is egy rendszerben. Az előállított hőt padló, és mennyezetfűtés segítségével adjuk át a környezetnek a maximális komfort eléréshez. A tervezés során fő szempont volt számomra a nyári melegben is a hőszivattyú hasznosítása, a már korábban említett mennyezet fűtést, nyáron mennyezet hűtésre is szerettem volna használni. A felület hűtés önmagában, nem bizonyult elegendőnek egy extrém meleg nyári napom, így az összes szobában split klímák segítségével tudtam elérni a kívánt hőmérsékletet. A továbbiakban bemutatom a használati melegvíz (HMV) előállítását is, és annak cirkulációját. Valamint a ház igényeire szabva a lágyított, és kemény vizes csapolókat hoztam létre, és ebből adódóan a csatornarendszer, és szikkasztó tervezését is elvégeztem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Egy meglévő társasház felújítása paszívház elemekkel, építészeti és épületgépészeti szemszögből
  Tóth , Anita; Csáky, Imre; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatomban egy meglévő társasházat dolgoztam fel és vizsgálatokat végeztem a fűtési, hűtési rendszer alternatíváinak a vizsgálatára, továbbá a lakásszellőztető rendszer kialakítására. Első lépésként az épületet felmértem, feljegyeztem a sajátosságait, épületszerkezeti és épületgépészeti hibáit. Hőveszteség és hőterhelés számítást végeztem, ennek megfelelően kiválasztottam a hőleadőkat. Elemeztem a hőszivattyú telepíthetőségét, továbbá megvizsgáltam a debreceni távhőrendszert. Javaslatokat tettem a rendszer kialakítását tekintve. A rendszerhez tartozó alkotóelemeket részletesen elemeztem továbbá a légtechnikai laborban az egyes befújó elemeken mérést végeztem. A folyamat során néhány típuslakást véltem felfedezni alaprajzi szinten, így az eredményeket összevetve, esetleg más meglévő társasháznál is alkalmazható a rendszer koncepciója.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Komádi Város Polgármesteri hivatal fűtési rendszerének tervezése
  Krucsó, Dániel; Bodó, Béla; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatom témája a Komádiban található földszintes Polgármesteri hivatal fűtési rendszerének tervezése volt. A dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy milyen megújuló energiaforrással lehet biztosítani a létesítmény hőigényét a fűtési időszak alatt. Szemléltetem a szélenergián alapuló rendszerek feltételeit, a napkollektorok és napelemek működését, a hőszivattyú fajtákat és azok alkalmazási területeit, valamint részleteztem biomassza előállítását és tulajdonságait.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Idősek otthona fűtési rendszerének kialakítása
  Fényes, Kristóf; Bodó, Béla; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozat témája egy idősek otthona fűtési rendszerének tervezése. Részletezi a bemutatott épület hőszükségletszámítását, melyekhez különböző számításokat láthatóak. Bemutat különböző fűtési rendszereket. Leírja a tervezés folyamatát, sorrendjét. Tárgyalva vannak különböző megújuló energiát hasznosító hőtermelők, és azoknak fontossága. Egy talajszondás rendszer kialakítását mutatja be, és az ahhoz tartozó kazánházi elemeket. Végül energetikai fejlesztések szerepelnek benne.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Műemlék jellegű irodaház gépészeti felújítása
  Penke, Szabolcs; Bodó, Béla; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozat első fejezetében részletesen bemutattam a választott épületet, kitérve annak földrajzi elhelyezkedésére, történelmi múltjára és jelentőségére. Ezt követően részletesen ismertettem az épület felépítését és a szinteken található helyiségek elrendezését. A második fejezetben a szerkezetek hőátbocsátási tényezőinek számítási módjait mutattam be. Utána jártam a helyi védelem alá tartozó, épületrészekre vonatkozó előírásoknak. Ezeket alkalmazva megvizsgáltam szerkezeteinek belső oldali hőszigetelhetőségét hőtechnikai és páradiffúziós szempontból is. Megoldásként az Ytong Multipor terméket találtam erre megfelelőnek. Majd a régi kapcsolt szárnyú gerébtokos ablakok hőhidasságának csökkentésére kerestem megoldást. Az ablakok utólagos hőszigetelésével és üvegeinek cseréjével sikerült a problémát megoldanom. A harmadik fejezet arról szólt milyen szabványok és számítási metódusok alapján határoztam meg az építmény téli hőszükségletét és nyári hőterhelését. A számítások elptt felvettem a belső és külső méretezési hőmérsékleteket is. Végül bemutattam helyiségek listáját. Az irodaház hőszükséglete: Qf = 35 [kW], hőterhelése pedig Qh = 39 [kW]. Az ezt követő pontban ismertettem betervezett gépészetet. Az irodaház tájolása és egyéb adottságai miatt a hőenergia előállítójaként polivalens (négycsöves) hőszivattyút választottam. Ennek a berendezésnek az a sajátossága, hogy átmeneti időszakban, amikor egyszerre jelentkezik az épületben fűtési és hűtési igény (pl. március), ezeknek egy időben eleget tud tenni. A hőszivattyúhoz ideális választások voltak a négycsöves fan-coil-ok. Ezek nagy hatékonysággal tudnak együttműködni és az üzemeltetési költségeket tekintve is kedvező helyzetet teremtenek. A beltéri egységek kiválasztása után következtek a gépházi kiválasztások. Elsőként a fogyasztói hálózatokat megfelelően kiszolgáló kapcsolást kellett méreteznem. A különböző körök ellátására a (be)keverő kapcsolás bizonyult hatékonynak. A tervezési folyamat a puffer és a hőcserélő méretezésekkel folytatódott. A puffertartály kiválasztásánál a hőszivattyú kompresszorának védelme volt a cél. Miután megvolt a rendszer összes eleme, ezek ismeretében meg tudtam határozni nyomásokat és a tágult térfogatot. Ezt követte a tágulási tartályok és a biztonsági lefuvató szelepek méretezése. Szakdolgozatom utolsó fejezetében szembe állítottam egymással a felújítás előtti és utáni állapotot. Az új, hőszivattyús rendszer környezetbarátabbank bizonyult, mint gázkazános elődje. Az ökológiai lábnyom és a CO2 kibocsátás csökkentése mellett az új rendszerrel kevesebb primerenergia felhasználást lehet biztosítani, ezzel energiát megtakarítva.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Napelem villamos energia teremelésének, és hőszivattyú fogyasztásának szinkronizálása
  Juhász, Tamás; Bodó, Béla; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozat padlófűtés es mennyezet hűtéssel foglalkozik. A hőtermelő talajszondás hőszivattyőval lett megoldva. Az épületen lévő napelemes termelés vizsgálata, a hozzá tartozó hőszivattyú fogyasztásának vizsgálata. Folyamatoptimalizálás, a hőtermelés szempontjából.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Irodai épület fan-coil-os hűtés-fűtés rendszerének tervezése
  Béni, Emese; L. Szabó, Gábor; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozatomnak egy meglévő irodai épület épületgépészeti megtervezése volt a célja. Elsősorban bemutattam az épületem építészeti, valamint hőtechnikai szempontok alapján. Ezt követően a szóba jöhető rendszer kiválasztását részleteztem. A kiválasztáskor a főbb szempont alapján választottam ki, amely az volt, hogy egy berendezéssel tudjam fedezni a téli szezonban a fűtést, nyári szezonban pedig a hűtést és minél kevesebb épületi változtatással járjon. Emiatt választottam a fan-coil rendszert, amelyet hőszivattyúval működtetek. A szakdolgozatom utolsó pontjaiban megvizsgáltam a tervezett épületemet energetikai szempontokra való tekintettel. Bemutattam a funkciófüggő hatásfokot, valamint az újszerű hőfokhíd módszert.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Panzió vízellátása-csatornázása
  Duró, Barbara; Kalmár, Tünde Klára; DE--Műszaki Kar
  A dolgozatomban, adott panzió épületének a vízellátását-csatornázását igyekeztem az adott feltételek mellett az igényeknek megfelelően tervezni. A vízellátás során nagy figyelmet fordítottam a csővezetési módszerek megvizsgálásával a vízhigiéniára, és a baktérium-elszaporodás lehetőségeinek minimalizálására. Cél volt a panzió lakosainak maximális komfort biztosítása, a zajcsökkentett víz- és csatornarendszerrel. Az éttermi konyha szennyvize magas hőmérsékletűnek számít, feladatom volt meghatározni, és alkalmazni az ezt tűrő, ennek megfelelő lefolyó cső típust. A konyha mosogatásból eredő szennyvize folyamatosan zsírokkal szennyezett, emiatt a rendszert egy zsírleválasztóval kell ellátni. Megvizsgáltam a lehetőségeimet, és alkalmaztam a legmegfelelőbbet. A melegvízellátás során nagy kihívás a panzió fürdőszobáinak, és az éttermi konyhának együttes ellátása. A napkollektorral, és a gázkazánnal előállított melegvíz tárolása a lehetőségekhez mérten legoptimálisabban készül. A cirkulációval ellátott rendszer biztosítja azt, hogy mindig rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű melegvíz.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Társasház Vízellátás-Csatornázás tervezése
  Filep, Dávid; Verbai, Zoltán; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatom témáját tekintve, tervezési feladatmegoldás a fő szempont. Egy meglévő lakóépülethez szükséges megterveznem az épület számára biztosított ivóvíz ellátást, használati melegvízzel. Továbbá az ebből adódó szennyvíz elvezetési rendszert. A tervezésemhez kapcsolódik még a csapadékvíz elvezetés és a tűzivíz hálózatból adódó pangóvíz problémák megoldása. Elkészítve hozzá a tervezési rajzokat.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Bölcsőde épület hűtési - fűtési rendszerének tervezése
  Molnár, Dániel; L. Szabó, Gábor; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatom keretében részletesen foglalkozom egy bölcsőde épület fűtési és hűtési rendszerének tervezésével. Az épület alapos vizsgálata során számba vettem a lehetséges rendszereket, figyelembe véve az energiahatékonyságot, fenntarthatóságot és a gyermekek optimális környezeti komfortját. A tervezés során kiemelt hangsúlyt fektettem az időtálló, hatékony gépészeti megoldásokra, melyek hosszú távon biztosítják az épület optimális hőmérsékletét mind fűtés, mind pedig hűtés szempontjából. A dolgozatomban részletesen ismertetem az épület szerkezeteit és hőátbocsátási tényezőiket, valamint az ezen követelményeknek való megfelelést. A fűtési és hűtési rendszer kiválasztásánál számos alternatívát fontoltam meg, de a kiválasztott rendszer részletes bemutatása mellett érveket is sorakoztatok fel a választásom mögött. A dolgozatom további részében bemutatom a tervezett rendszert. Végezetül javaslatokat tettem esetleges további bővítési lehetőségekre, amelyek hozzájárulhatnak az energiahatékonyság további növeléséhez vagy a rendszer funkcionalitásának optimalizálásához.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Társasház Vízellátás-Csatornázás tervezése
  Filep, Gábor; Verbai, Zoltán; DE--Műszaki Kar
  A szakdolgozatom célja egy társasház vízellátásának és csatornázásának tervzése. A tervezés folyamán a hidegvíz, a használati melegvíz és cirkulációs hálózat tervezése mellett, a szennyvíz elvezetés méretezése és ezek kiviteli terveinek elkészítése volt a feladat. Javaslatot tettem csapadékvíz felhasználásra, ahol tárolók és szikkasztók alkalmazását javasoltam és ennek előnyeit mutattam be. Ezen felül a fosszilis energia használatának csökkentése érdekében napkollektoros rendszert javasoltam, méreteztem, illetve ezek kiviteli terveit készítettem el. Prezentáltam a rendszer megtérülési idejét különböző energiahordozók kiváltása esetén, mellyel bemutatható ezen beruházások gazdasági előnyei.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Óvoda épület filtrációs hőveszteségeinek vizsgálata
  Kállai, Zoltán; Bodó, Béla; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatomban mérésekkel alátámasztva vizsgálom a filtrációs , transzmissziós hőveszteségeket illetve a szabályozatlan légcserét. A vizsgálat során Blower-Door méréssel illetve hőkamerás vizsgálatokkal igyekszem feltárni mekkora veszteségekkel szükségszerű számolnunk a hőveszteség megállapítása során. A dolgozat útmutatást ad a nyílászárók hibáinak detektálásáról annak okairól illetve azok megoldásaira ad megoldást. A szakdolgozat összefoglalja a nyílászárókkal kapcsolatos előírásokat, részletezi annak felépítését és az egyes fejezetekben átfogóan jellemzi azokat.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Társasház épületgépészeti tervezése
  Szász, Ákos; Hámori, Sándor; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatomban egy újjonan épülő 10 lakásos társasház épületgépészetének a tervezése volt a feladatom. A dolgozaton belül padlófűtés, fan-coil-os fűtés és hűtés megtervezésével foglalkoztam. A fan-coil-os rendszerhez készítettem csatorna hálózati tervet is.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Üzemcsarnok épületgépészeti tervezése
  Nagy, Dániel; Hámori, Sándor; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatomban egy ipari parkban épülő, gyártócsarnokot és irodákat tartalmazó, üzemcsarnok fűtési és hűtési rendszerének épületgépészeti tervezése volt a feladatom. A dolgozat első fejezetében a tervezett épület helyszínét és helyiségeit mutattam be. Ez a rész tartalmaz két táblázatot. Az elsőből megtudható az adott helyiségek alapterülete, térfogata, valamint a hozzájuk tartozó belső méretezési hőmérséklet. A második táblázatot az épületet határoló szerkezetek rétegrendjeiről, valamint a hőátbocsátási tényezőiknek megfelelőségi vizsgálatáról készítettem. A hőveszteségek vizsgálata című fejezetben a külső hőmérséklet vizsgálata után a transzmissziós, majd a filtrációs hőveszteségi értékeket határoztam meg a WinWatt nevű program segítségével. Ezek felhasználásával számítottam ki az épület teljes fűtési igényét. A hőterhelések című rész tartalmazza a nyári hőterhelés számítást, mely az MSZ-04.140-4/78 alapján történt. Vizsgáltam az emberi és a gépi hőleadást is. A negyedik fejezetben a hőleadók csoportosítása után különböző hőleadó típusokat mutattam be: padlófűtés, falfűtés, radiátoros fűtési rendszer, Fan-coil rendszer. Mivel a hőtermelést megújuló energiaforrást használó hőszivattyúval szerettem volna megoldani, ezért összehasonlításokat végeztem az egyéb szóba jöhető hőtermelőkkel, a gázkazánnal és pellet kazánnal. A tervezett rendszer egy Fan-coilos rendszerből és egy vele párhuzamosan működtethető radiátoros rendszerből áll. A rendszer ismertetése a Daikin Altherma 3 készülék kültéri és beltéri egységének és műszaki paramétereinek bemutatásával indult. Majd a puffertartály méretezése és kiválasztása következett. A rendszer zavartalan működése érdekében a légtelenítést és szűrést is meg kellett oldanom. A méretezés alapján a Daikin EHKWS-D3V3 200 használati melegvíz tárolót választottam. A Fan-coil egységek kiválasztása a Galetti hivatalos katalógusából történt a hűtés-fűtési igények alapján. Számításokkal ellenőriztem a hangintenzitást, hogy a készülékek akusztikus szempontból is megfelelőek legyenek. A radiátoros hálózat megtervezése a radiátorok kiválasztásából és a hidraulikai méretezésből állt. A biztonsági szerelvényekről, azok méretezéséről, valamint a rendszer szabályozásáról is írtam. Végül a gyártórész fűtésének tervezése következett. Erre a részre TopVent TP készülékeket terveztem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  CNC forgácsoló csarnok munkaállomásainak légtechnikai méretezése
  Forrás , Balázs; Csáky, Imre; DE--Műszaki Kar
  Összegzés. A dolgozatomon keresztül megpróbáltam betekintést nyújtani azok számára, akik átfogó ismeretet szeretnének szerezni egy ilyen üzem légtechnikai felépítéséből, azaz melyek azok a folyamatok, amin keresztül kell megfeleltetni egy épületet és milyen követelményeknek (vevői), szabványoknak kell eleget tenni ilyen tekintetben. Ezekhez szükséges szabványokat megemlítettem. A légtechnikai és üzemi szabványokat, elvárásokat kiegészítettem egyes részeken mind a légtechnika mind az üzem zavartalan működése végett., az ezzel kapcsolatos javaslataimat a témakörök végén kifejtettem. A légtechnikai rendszerelemeket ezen ismeretek tudatában és a számolásaim alapján választottam ki hallgatva a konzulenseim tanácsára. A fő feladat egy CNC forgácsoló üzem légtechnikai méretezése, amely a valóságban is ténylegesen meg fog épülni előre láthatólag 2024 januárjában kezdik el a szerkezet kivitelezését. Úgy gondolom ennek a feladatnak eleget téve számolásaimat elvégeztem kiválasztottam a megfelelő rendszer elemeket elméleti szinten vázoltam a kiválasztásom okait és mellette felsorakoztattam a lehetséges alternatívákat az átfogóbb ismertetés kedvéért. Figyelembe véve az épület gazdasági, fentarthatósági funkcióját, azaz a karbantartásokat azok gyakoriságát és az esetleges elemek vagy idomok cseréjét. Ezen kívül a beszabályozás elengedhetetlen része mind víz mind lég oldalon a rendszer megfelelő működésének. Ezeket összevetve a szakdolgozatom írása közben nem csak mérnök szemmel terveztem meg az épületet, hanem különböző perspektívából vizsgáltam ez alatt értem a megrendelőt, a kivitelezőt és a karbantartót is egyaránt.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Irodaház hűtés-fűtés-re alkalmazható légtechnikai rendszer tervezése
  Kékesi , Alex; Csáky, Imre; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatom egy fűtés- hűtésre alkalmas légtechnikai rendszer tervezését mutatja be. A frisslevegő igény meghatározását és szellőző levegő eljuttatását a szellőztett térbe. Légvezetési rendszer típusának kiválasztását és annak méretezését is el kellett végeznem. A számítások segítségével egy légkezelőgépet kellett méreteznem. A tervezés után egy alternatív megoldást ismertettem az irodaházak fűtését és hűtését kielégítő követelményeknek. A dolgozatban ismertettem egy szerverklíma kiválasztásának menetét és esetleges előforduló hibáinak az ismertetését.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Sport komplexum légtechnikai rendszerének tervezése
  Varga, Gábor; Csáky, Imre; DE--Műszaki Kar
  Tervezési feladatom során első sorban megkellett határoznom az épületem téli hőszükségletét és nyári hőterhelését, melynek elkészítésére a BAUSOFT által készített és karbantartott WinWatt nevű épületfizikai programot használtam. Elkészítettem, az épület funkciója és használata szerint meghatároztam a benne használható légtechnikai rendszereket. ezek kiválasztásában szakirodalmi cikkek is segítségemre voltak. A hőszükséglet és a hőterhelési számítások után kezdetét vehette a friss levegő és a legtechnikai berendezés kiépítésére szolgáló számítások végeztem el. Télen és nyáron az azonos légcsereszámot elkellett érni a berendezés megfelelő működésének érdekében. A számítások alapján minden helyiségre meghatároztam ezeket, majd az anemosztátok mennyiségének és fajtájának kiválasztása következett a komfortérzetek figyelembevételével. Majd a légcsatorna hálózat megtervezése és hidraulikai méretezést végeztem el. Mindezen paraméterek ismeretében választottam légkezelő berendezéseket azon belül is a hűtő-, fűtőkalorifereket ventilátorok és hővisszanyerő típusokat és méretüket. Ezek mérete és ismerete alapján elhelyeztem az épület területén. Végül elkészítettem a légtechnikai berendezésről a tervdokumentációs rajzokat, amelyeken minden méretet idomfajtáját, valamint az anemosztátokról szükséges adatot jelöltem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Iroda épület légtechnikai rendszerének tervezése
  Bogyó, Attila; Szekeres, Szabolcs; DE--Műszaki Kar
  Az utóbbi évtizedekben a légtechnika az épületgépészet egyik legbonyolultabb, legösszetettebb ágazatává nőte ki magát. Fontossága még kiemeltebb szerepet kapott a szomszédunkban kirobbanó háború okozta energiaválságnak köszönhetően, ami miatt minden vállalat a saját pénztárcáján érezheti, ha eddig nem fordított komolyabb figyelmet a létesítménye energiafogyasztására. Ez ma már emiatt az ipari létesítményektől a saját lakóházunkig kiterjedt figyelmet kap. A dolgozatom készítése során a célom mindvégig az volt, hogy a kapott iroda épület épületgépészettel kapcsolatos energia igényei a legköltséghatékonyabb módon valósuljanak meg. Emellett nem mellékes, hogy a friss levegő igényt is ki kell elégíteni, hogy a dolgozók a lehető legkomfortosabb munkakörnyezetben végezhessék napi munkafolyamataikat. Nem volt része a tervezési feladatomnak, hogy a légkezelőhöz hőszivattyús folyadékhűtőket illesszek, de nagyon fontosnak tartom a megújuló energiaforrások használatát. Az archimédeszi szám és a helyi adottságok miatt diffúz légvezetési rendszert alkalmaztam. A levegő mozgás a tartózkodási zónában nem zavarja a munkavállalókat és huzathatás sem tud kialakulni. A légbevezető elemekkel a nagyobb kiterjedésű irodákban és raktárakban is egyenletes hőérzet alakul ki és a levegőminőség is szabványokon belül tartható. A tervezési feladatot a Lindab CADvent programmal készítettem el, amellyel gyorsan és pontosan megrajzolható a légtechnikai rendszer és a hidraulikai méretezés is elvégezhető. A légkezelő kiválasztásában az Aeroprodukt Kft segített, akik gyors és részletes tájékoztatást adtak a szükséges berendezésekről. Mivel az épületben alacsonyan lettek elhelyezve a légcsatornák, ezért a helyiségekbe Lindab RS rotációs befúvókat helyeztem el a befúvási célra, amelyek az elszívási feladatot is el tudják látni légtechnikai oldalról. A frisslevegő igényt egy építőelemes légkezelő berendezés biztosítja a légcsatorna hálózaton keresztül, ahogy az épület fűtését, hűtését is. Mivel nem nagy kiterjedésű az épület és a felmerülő különböző igények (hőmérsékletek, páratartalom, stb..) sem eltérőek ezért egy géppel meg lehetett felelni az elvárásoknak. Az épületben folyamatos képernyős munkavégzés zajlik, emiatt indokolt, hogy a páratartalmat 40-50% között tartsuk, emiatt a légkezelőbe gőznedvesítést alkalmaztam. A légcsatornák anyagát horganyzott acélnak választottam meg a gazdaságosság és a strapabíróság miatt. A mellékhelyiségek levegő minőségről egyedi elszívók gondoskodnak, ezen helyiségek friss levegőjének pótlása azáltal biztosított, hogy a szomszédos teakonyha helyiségben megnövelt légmennyiséggel terveztem a szinteken, elkerülve a depresszió hatást. Bízom benne, hogy képzettségemnek megfelelően sikerült elvégezni a feladatomat.
A DEENK Digitális Adattárába feltöltött tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33§ -ban meghatározott módon használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti. Letölteni, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolni, üzletszerűen felhasználni és módosítani tilos.