Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)

Tételek száma: 3791

 
Az Informatikai Karon és a Matematikai Intézetben készült szakdolgozatok, diplomamukák és TDK dolgozatok gyűjteménye.
A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri törvények értelmében az itt található anyagok egy részecsak a Debreceni Egyetem gépein tekinthető meg.

Hírek

A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri törvények értelmében az itt található anyagok egy része csak a Debreceni Egyetem gépein tekinthető meg.

Legújabb feltöltések

 • Huseyn, Huseynov
  This thesis is intented to give the main ideas about Web Standards and it will give answers of some important core questions such as what is it Web Standards, why do we need to use them, and if it is used which kind of ...
 • Maleskovits, Dávid Péter
  Diplomamunkám témája egy olyan információs rendszer modellezése a Daniella Kereskedelmi Kft.-ben, ami a cég által forgalmazott termékekről tárolna információt. Alkalmazásával hatékonyabbá válnának a cég termékekkel kapcsolatos ...
 • Szász, Péter József
  A dolgozat témája maga a részvényopciók beárazása és a Monte Carlo szimuláció. A dolgozatomban a Black-Scholes modell helyettesítői közül én a GARCH, Általánosított Autoregressziós Feltételes Heteroszkedaszticitás (Generalised ...
 • Marádi, Mihály Ádám
  Szakdolgozatom főbb tartalmi fejezeteiben a „lifelong learning” (Élethosszig tartó tanulás) kocepcióját és elveit igyekszem áttanulmányozni. Dolgozatom célja az egész életen át tartó tanulás eszméjének és fogalmi rendszerének ...
 • Tóth, Imre
  A szakdolgozatom tárgya a génsebészeti modellezés, ehhez készült program segítségével pontos képet adok egyes szekvenciák illeszkedéseiről és azok bővebb jellemzőiről. A könnyebb megértés céljából az alapfogalmak tisztázásával ...

Többet