Tanulmányok és kritikák I-II.

dc.contributor.authorArany, János
dc.contributor.compilerS. Varga, Pál
dc.contributor.editorDebreczeni, Attila
dc.contributor.editorImre, Mihály
dc.contributor.editorS. Varga, Pál
dc.contributor.permittedbyDávidházi, Péter
dc.date.accessioned2015-10-14T12:16:37Z
dc.date.available2015-10-14T12:16:37Z
dc.date.issued2012-12-31
dc.description.abstractRégóta tisztában van azzal a magyar irodalomtörténet-írás, hogy Arany János értekező prózája igen komoly érték - ahogy Németh G. Béla fogalmazott, „feltáratlan poétikai kincsesház”. Ennek a „kincsesház"-nak a feltárása valójában akkor vált lehetségessé, amikor elkészültek a Kritikai kiadásnak Arany értekező, kritikusi életművét feldolgozó kötetei. A feltáró munka elvégzése, néhány hasznos kezdeményezés ellenére is, sokáig váratott magára; csaknem negyedszázad telt el, mire megjelent a „Hunyt mesterünk” - Arany János - kritkai örökségét rendszerező monográfia, Dávidházi Pétertől. Időközben viszont maguk az Arany-szövegek váltak jószerivel hozzáférhetetlenekké. E kötet célja nem az, hogy általában a prózaíró Aranyról adjon képet, hanem az, hogy irodalomszemléletét, kritikusi világnézetét és módszerét minél inkább követhetővé tegye. Ezért csak irodalmi tárgyú írások szerepelnek benne, azok közül azonban számos olyan, amelyet a válogatáskötetek eddig nem vagy nem teljes terjedelmükben vettek föl. Megtalálható itt többek között A magyar irodalom története rövid kivonatban, a Széptani jegyzetek, a Zrínyi és Tasso s két nagyjelentőségű fordítás, A hindu dráma és A francia költészet 1861-ben teljes szövege. Mivel a kötet írásai igen kevés kivétellel az 1850-es évek végén, az 1860-as évek elején keletkeztek, kisebb belső hangsúlyeltolódások ellenére egységes irodalomkoncepciót jelenítenek meg. Ennek kiemelését igyekezett szolgálni a szerkesztés, amikor A magyar irodalom története rövid kivonatban s a Széptani jegyzetek vezérfonalát követte. Könnyű így megállapítani, hogyan fejti ki Arany e vázlatos összefoglalások egy-egy tételmondatát olykor sokoldalas, aprólékos elemzésben, s hogy milyen rejtett szálak kötik össze egymással a koncepció szerint összetartozó írásokat; a tanulmányok, kritikák így azokat a tételmondatokat is értelmezik némileg, amelyekhez nem tartozik részletes kidolgozás. Remélhetőleg ez a válogatás is segít abban, hogy Arany János életműve minél nagyobb terjedelemben s minél szélesebb körben váljék az élő irodalmi hagyomány részévé.hu_HU
dc.description.tableofcontentsI. KÖTET / TANULMÁNYOK -- 7; Irodalomtörténet -- 9; A magyar irodalom története rövid kivonatban -- 11; Naiv eposzunk -- 71; Népiességünk a költészetben -- 78; A magyar népdal az irodalomban -- 81; Irányok -- 95; Zrínyi és Tasso -- 106; Gyöngyösi István -- 182; Orczy Lőrinc -- 196; Gvadányi József -- 204; Szabó Dávid -- 212; Ráday Gedeon -- 217; Bánk bán tanulmányok -- 223; Esztétika, verstan -- 261; Széptani jegyzetek -- 263; A magyar nemzeti vers-idomról -- 288; Valami az asszonáncról -- 321; Töredékes gondolatok -- 325; II. KÖTET / BÍRÁLATOK -- 331; Eredeti népmesék -- 333; Dózsa Dániel: Zandirhám -- 344; Bírálat a Nádasdy-jutalomra küldött három pályamunkáról -- 349; Anya és gyermeke -- 353; Hadshi-Jurt -- 359; A szegény gazdagok -- 366; Bulcsú Károly költeményei -- 371; Szász Gerő költeményei -- 382; Költemények Szász Károlytól -- 392; Fejes István költeményei -- 413; Tompa Mihály költeményei -- 421; Millien: La Moisson -- 425; P. Virgilius Maro Aeneise -- 430; ISMERTETÉSEK, FORDÍTÁSOK -- 435; Régi dán balladák -- 437; A hindu dráma (Arany János fordítása) -- 441; [Armand de Pontmartin:] A francia költészet 1861-ben (Arany János fordítása) -- 456; Egy üdvözlő szó -- 471; A nemzeti költészet programja -- 473; Jegyzetek -- 483hu_HU
dc.format.extentpage1. köt. - 1-330 ; 2. köt. - 331-557. (2. javított kiadás)hu_HU
dc.identifier.isbn978-963-318-255-0
dc.identifier.isbn978-963-318-236-9 Ö
dc.identifier.issn1418-3242
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/217070
dc.language.isohuhu_HU
dc.publisherDebreceni Egyetemi Kiadóhu_HU
dc.publisher.placeDebrecenhu_HU
dc.relation.volume4.hu_HU
dc.rightsNevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/*
dc.subjectArany János, tanulmányok, kritikák, kritikatörténet, 19. századi magyar irodalomhu_HU
dc.titleTanulmányok és kritikák I-II.hu_HU
dc.title.seriesCsokonai könyvtár. Források :hu_HU
dc.title.subtitle-hu_HU
dc.typeBookhu_HU
Fájlok