Apuleius Christianus?

Absztrakt
A dolgozat két, egymással összekapcsolódó kérdést vizsgál. Egyfelől adalékokat kíván nyújtani ahhoz a köztes helyzethez, amelyet az apológia a pogányság és a kereszténység között foglal el, másrészt pedig arra a kérdésre keres választ, hogy kimutathatók-e érintkezések az Adversus nationes és a második szofisztika eddig ismert egyetlen és következetes latin nyelvű képviselője, Apuleius művei között. The paper studied two question related to each other. On one hand it would like to provide contributions to the intermediate situation, into which apology is placed between paganism and Christianity; on the other hand it finds an answer if there can be proved the connection between the Adversus nationes and the works of Apuleius, known so far as the only and consistent representative of Latin language of the second sophistic.
Leírás
Kulcsszavak
Arnobius, Adversus nationes, apologia, apology
Forrás