Az IKT technológia alkalmazási esélyei Székelyföld mezőgazdaságában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Doktori értekezésem központi témája a mezőgazdaság digitalizációja, amely témakör az Európai Unióban prioritásként van kezelve, ugyanis olyan megoldásokat is tartalmaz az agrárdigitalizáció, amelyek segítik a világ biztonságos, megfelelő élelmezését, a szűkös inputtényezők tudatos és optimális felhasználását, a környezetterhelés csökkentését. A mezőgazdaság digitalizációja az európai térségen belül nem egységesen történik, amely nagyon sok tényezőtől és szereplőtől függ, utóbbi esetében fontos szerepük van a tagállamoknak, mezőgazdasági szervezeteknek és a gazdáknak. Doktori értekezésemben a mezőgazdaság digitalizációját vizsgáltam meg a Közép-Régióban, Székelyföldön, amely esetében két fontos célkitűzést határoztam meg: egy helyzetfelmérés a romániai Közép-Régióban, Székelyföldön a mezőgazdaságban dolgozók véleményére fókuszálva a mezőgazdaság jelenlegi helyzetét illetően, különös tekintettel az IKT, digitális eszközök, megoldások használatára, illetve egy jövőkép kialakítása, amely tekintetében a vizsgálat tárgyát képezte az új, digitális technológiák, eszközök alkalmazása is. The central topic of my PhD thesis is the digitalisation of agriculture, which is a priority topic in the European Union, as agricultural digitalisation also includes solutions that help to ensure safe and adequate food supply for the world, the conscious and optimal use of scarce input resources, and the reduction of environmental pollution. The digitalisation of agriculture is not happening in a uniform way across Europe, depending on many factors and actors, with Member States, farmers’ organisations and farmers playing an important role. In my doctoral thesis, I studied the digitalisation of agriculture in the Central Region of Romania, with a special focus on Szeklerland, where I defined two important objectives: a situation analysis in the Central Region and Szeklerland, focusing on farmers’ opinions on the current situation of agriculture, with special attention to the use of ICT, digital tools and solutions, and their vision of the future, where the use of new digital technologies and tools was also studied.

Leírás
Kulcsszavak
IKT, okos eszközök, mezőgazdaság, Székelyföld, ICT, smart tools, agriculture, Szeklerland
Forrás