Privacy Regulatory Concerns Presented by Evolving Technologies

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Evolving and innovative technologies have brought forth a countless of privacy regulatory concerns and issues that challenge the protection of privacy. With the proliferation and rise of IoT devices, concerns about data protection and privacy have intensified as these devices are able to collect and transmit user information. Artificial intelligence and machine learning algorithms have also raised concerns regarding the ethical use of data and the potential for bias in decision-making processes. The rise of facial recognition technology has sparked and induced debates over the invasion of privacy and the potential for misuse by both governments and private entities. Location tracking through smartphones and wearables has led to concerns about the surveillance and tracking of individuals without their consent. The widespread adoption of social media platforms has amplified concerns about the collection and sharing of personal data for targeted advertising and other purposes. The use of biometric data, such as fingerprints and iris scans, in various applications has raised concerns about the security and privacy of such sensitive information. Data breaches and cyberattacks on organizations have highlighted the vulnerability of personal information and the need for robust data protection measures. Privacy concerns and issues related to genetic testing and biobanks have started to come up as individuals share their DNA data for research and medical (and related) purposes. The integration of voice assistants and smart speakers in homes has also raised concerns about audio data privacy and the potential for eavesdropping and surveillance. Also, wearable health and fitness trackers have led to privacy concerns as they collect sensitive health data that could be exploited if not adequately protected. The development of autonomous vehicles has raised questions about the privacy of location and behavioural data generated by these vehicles, such as drones. Most recently virtual reality and augmented reality technologies have privacy concerns linked to and associated with the collection of user interactions and environments. Lastly, the emergence of quantum computing poses new challenges for data encryption and security, potentially impacting privacy. Listing all these concerns and issues may lead one to assume that the evolving landscape of privacy regulations, such as GDPR in Europe and CCPA in California, and the novel regulatory trends are able to reflect on the growing importance of addressing privacy concerns and issues in the digital age. A fejlődő, innovatív technológiák számos adatvédelmi/személyiségvédelmi (data/privacy protection) szabályozási aggályt vetnek fel, így több terület is érintetté vált, az IoT eszközök terjedése miatt nőttek az adatvédelemmel/ személyiségvédelemmel kapcsolatos aggodalmak, mivel ezek az eszközök folyamatosan gyűjtik és továbbítják a felhasználók adatait, illetve a mesterséges intelligencia és gépi tanulási algoritmusok etikai adat felhasználási és döntéshozatali folyamatok kérdésköre került előtérbe. Az arcfelismerésére képes technológiák terjedése szintén vitákat váltott ki az adatvédelmi/személyiségvédelmi (data/privacy protection) szempontból, különösen tekintettel a kormányok és magánszervezetek által történő visszaélések lehetősége miatt. Ehhez a körhöz tartozik a okostelefonok (smartphones) és egyéb eszközök problémája is, melyek képesek helymeghatározásra/nyomkövetésre, mivel ezek az eszközök a felhasználók engedélye nélkül is folyamatosan nyomon követik őket. A közösségi média platformok széleskörű elterjedése fokozta az aggodalmakat a személyes adatok gyűjtése és megosztása miatt, különféle célzott hirdetések és egyéb célokra. A biometrikus adatok, például ujjlenyomatok és írisz szkennerek használata különböző alkalmazásokban is vitákat generáltak, mivel ilyen érzékeny/kényes információkat is kezelhetnek. Továbbá a szaporodó kibertámadások rávilágítottak a személyes adatok sebezhetőségére és a hatékony adatvédelmi intézkedések szükségességére, melyhez kapcsolható a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság technológiák adatvédelmi aggodalmai, illetve kvantumszámítógépek megjelenésével járó új kihívások (lásd titkosítása) Egyéb érintett területek, például, a genetikai tesztelés és biobankok, az otthonokban elterjedt „okos eszközök” (smartdevices), illetve az egészségügyi és fitneszkövető eszközök. Az önvezető járművek fejlesztése (lásd drónok) szintén kényes kérdéseket vetnek fel szabályozási kérdéseket illetően. Az említett területek növekvő adatvédelmi/személyiségvédelmi aggodalmaira reagálva változik a szabályozások környezete és trendjei, mint, például az európai GDPR és a kaliforniai CCPA, mely változások tükrözik az adatvédelmi/személyiségvédelmi aggodalmak való reagálás fontosságát a digitális korban.

Leírás
Kulcsszavak
data protection, privacy protection, regulation, innovative/novel technologies, smart devices, artificial intelligence; kulcsszó: adat védelem, személyiségvédelem, szabályozás, innovatív/új technológiák, okos eszközök, mesterséges intelligencia
Forrás