Növényi eredetű biológiailag aktív molekulastruktúrák hatásai iszkémia/reperfúzió-indukálta szívizom károsodásokkal szemben

Absztrakt

A munkám első részében vizsgáltuk a meggymag kivonat száraz kivonatának hatását iszkémiás/reperfundált szívekben. Kísérleteink során a meggymag kivonat dózisfüggő módon csökkentette a reperfúzió indukálta kamrai tachiaritmiák kialakulásának valószínűségét, továbbá javította a posztiszkémiás szívfunkciók felépülését, csökkentette az infarktusos terület nagyságát és az apoptózis mértékét. Eredményeinkből az is kiderült, hogy a kardioprotektív hatások hátterében legalább részben a kaszpáz-3 gátló hatás áll. A vörösbor egyik legfontosabb komponense a rezveratrol, amelyről számos egészséget kedvezően befolyásoló hatást írtak már le. A kísérleteink során arra a kérdésre kerestük a választ vajon képes-e a rezveratrol jótékony hatásainak a kifejtésére beteg szívizomszövetben.

In the first part of my work, we have studied the effect of sour cherry seed extract on the ischemic/reperfused myocardium. Based on our results, this natural by-product possesses dose-dependent cardioprotective effects. In line with this, the sour cherry seed extract has the capability to reduce the incidence of VT and VF in a dose-dependent manner. Furthermore, our immunohystochemisty experiments revealed the ability of the sour cherry extract to inhibit the caspase 3. One of the most significant components of the red wine is resveratrol, which has been recognised to possess many health beneficial effects. We have used this phytochemical to test whether it can cure also the pathologic myocardium.

Leírás
Kulcsszavak
iszkémia/reperfúzió, ischemia/reperfusion, aritmia, arrhythmia, izolált szív, isolated heart, meggymag kivonat, sour cherry seed extract, rezveratrol, resveratrol, γ-tokotrienol, γ-tocotrienol, autofágia, autophagy, endotelin, endothelin, infarktusos terület, infarct size
Forrás