A közigazgatási per során elrendelt közvetítői eljárás

Dátum
Szerzők
Bereczki, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A doktori értekezés tárgya a közigazgatási per során elrendelt közvetítői eljárás. A kutatás általános szinten megfogalmazott célkitűzése a vizsgálat tárgyául választott jogintézmény elméleti és gyakorlati kérdéseinek részletes áttekintése. A doktori értkezezés hiánypótló jellegű, hiszen hazánkban mind ez idáig nem vizsgálták tudományos igényességgel a közigazgatási per során elrendelt közvetítést. A vizsgált jogintézmény ugyanakkor számos tekintetben eltér a már ismert közvetítői eljárásoktól, így önálló vizsgálatra feltétlenül érdemes. A közigazgatási per során elrendelt közvetítői eljárás elméleti jellegű kérdéseinek áttekintése hivatott bemutatni, hogy miben is különbözik a vizsgált közvetítői eljárás az egyéb közvetítői eljárásoktól. A szükséges elméleti alapok megteremtését követően a közigazgatási per során elrendelt közvetítés gyakorlati kérdéseinek tárgyalása következik. Az elvégzett elemzés szándéka, hogy a gyakorló jogászok számára iránymutatásul szolgáljon annak elbírálása körében, hogy egy adott ügy közvetítői eljárásra utalható-e. A dolgozat ismerteti a közvetítő és a bíró feladatait az értelmezési problémák elkerülés és az egységes joggyakorlat megteremtése érdekében. A közigazgatási per során elrendelt közvetítés speciális jegyeinek bemutatására is sor kerül a jogintézmény minél teljesebb körű megértése érdekében. A közigazgatási jog területén felmerült konfliktusok megegyezésen alapuló rendezése körében figyelmet érdemel az úgynevezett környezetvédelmi közvetítői eljárás. A környezetvédelmi közvetítés a közigazgatási per során elrendelt közvetítői eljárással számos rokon vonást mutató közvetítői eljárás. Az elemzés célja annak jobb megértése, hogy miként is alkalmazható a közigazgatási per során elrendelt közvetítés a gyakorlatban. The topic of the thesis is court connected mediation initiated in administrative court procedure (hereinafter referred to as “administrative mediation”). The objective of the thesis on a general level is the detailed examination of the theoretical and practical questions of administrative mediation. In my point of view present thesis is deficient because so far in Hungary no one has conducted any thorough analysis in this topic. However, administrative mediation differs in many aspects from other forms of mediation procedure and it is worthy for an individual in depth research. By answering theoretical questions, the thesis aims to identify the differences between administrative mediation and other mediation procedures. After the necessary theoretical foundations have been established, the thesis examines the practical questions related to administrative mediation. The analysis of administrative mediation’s applicability intends to serve as a guideline for lawyers – with special respect to administrative law judges – to decide if a certain case is suitable for administrative mediation or not. The thesis provides a summary of the tasks of the judge and the mediator participating in administrative mediation. The intention of the previously mentioned summery is to avoid interpretation uncertainties and to establish the unified application of laws regulating administrative mediation. With regards to alternative dispute resolution of administrative law disputes, it is noteworthy to speak about the so-called environmental mediation. Environmental mediation is closely linked to administrative mediation and so they share plenty of common specifics. The aim of this examination is to get a deeper understanding of administrative mediation’s applicability.
Leírás
Kulcsszavak
mediáció, speciális, közigazgatás, bíróság, eljárásjog, önkéntes jogkövetés, környezetvédelem, döntéshozatal, nyilvánosság, végrehajthatóság, mediation, special, public administration, court, procedural law, voluntary compliance, environmental protection, decision-making, publicity, enforceability
Forrás