Magyar sportsikerekben gazdag egyéni sportágak versenyképességi tényezőinek meghatározása fiatal sportfogyasztók megítélése alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a sport és azon belül is az egyéni sport versenyképességét azok televíziós nézettségén keresztül érdemes vizsgálni. Kutatásomban az egyéni sport vizsgálatára helyeztem a fókuszt, és hat egyéni, hagyományos olimpiai sikersportágunkat térképeztem fel az átlagemberek szemével. Ismertettem, hogy az egyéni sportok fő versenyhelyszíne a négyévente megrendezésre kerülő olimpiai játékok, hiszen ilyenkor a televíziós közvetítések során azok a sportok is a híradások élén szerepelnek, amelyeket egyébként négy évig mellőz a média. Megállapítottam, hogy a hagyományos, nagy múltra visszatekintő sportágak veszélyeztetve vannak a televízió képernyőjére kitalált modern, úgynevezett „made for television” sportágakkal szemben. Azon sportágak, amelyek nem tesznek lépéseket a minél izgalmasabb vagy látványosabb versenyrendszerért, hátrányba kerülnek a nézőkért folytatott harcban. Megállapítottam, hogy a látvány-és csapatsportok sportgazdasági potenciáljával az egyéni sportok alig tudják felvenni a versenyt, azonban megfogalmaztam, hogy a jelentős sportsikerekkel rendelkező egyéni sportágak nézettsége hogyan növelhető. A kutatás alapján kijelentettem, hogy a tudás-információbázis növelése a sportok területén kiemelkedő fontosságú a mintában szereplők számára. Disszertációmban bemutattam, hogy az emberek szívesebben néznek magas színvonalú sporttal kapcsolatos rendezvényeket, mint a jól megszokott műsorokat, ezáltal felhívtam a figyelmet a kiemelt „giga” sportesemények fontosságára. A kutatásom eredményeit felhasználva végső javaslatom, hogy lehetőségükhöz mérten a sportágak nemzetközi és hazai szabályozói teremtsék meg a feltételeket a minél magasabb mértékben történő szereplésre a médiában. A nézettség az a kulcstényező, amellyel a sportáguk versenyképességi potenciálja növelhető, hiszen csak a médiában történő szereplés jelenti a folyamatos ismertség fenntartásához szükséges eszközt. A sportfogyasztók sportágakkal kapcsolatos tudásbázisának növelése, illetve az érdekes összefüggésekre való rámutatás növeli a sportágak népszerűségét, hiszen a kellő információs háttér nélkül nem válhat tudatos sportfogyasztóvá a laikus néző. Az akaratlagos figyelemmel követés következtében nézettebbek lesznek a sportágak, ezáltal a gazdasági potenciáljuk, vagyis versenyképességük is nő. Ennek a folyamatnak a következménye pedig egy a jövőben várható kihívásokra felkészült sportágazat, amely gazdasági alapon működve is megállja a helyét. A hazai szurkolók számára kiemelten fontos a sportági sikeresség, hiszen a magyarság számára a sport egy nemzeti identitást meghatározó tényezőként funkcionál. During my research I concluded that the competitiveness of sports, and within them the competitiveness of individual sports, should be reviewed by means of television audience rating. In my research I focused on the examination of individual sports, and studied six individual sports, as well as our traditional Olympic success sports through the eyes of ordinary people. I explained that the main competition venue for individual sports is the Olympic Games organized every four years, since during the Games even those sports are broadcasted on TV, which were neglected by the media for four years. For this purpose I find it important to emphasize that in the case of sports which are only broadcasted on television during the Olympic Games, it is essential to adapt to the system of criteria of media readiness. I concluded that individual sports are less able to compete with the sports-economic potential of spectacular and team sports, however, I formulated how the audience rating of individual sports with outstanding result could be improved.
On the basis of the research I stated that for the respondents, increasing the knowledge-information base is of primary importance in the case of sports. In my thesis I presented that people prefer to watch high quality sports events than usual TV programs; in this respect I called attention to the importance of high priority mega-sports events. With the use of my research results, my final proposition is for the international and Hungarian regulators of sports, to possibly establish the possibility for the increased presence of sports in the media. Audience rating is the key factor which is suitable for increasing the potential for competitiveness, since the only tool for maintaining continuous awareness is presence in the media. Increasing the sports knowledge base of sport consumers, and pointing out the interesting correlations will increase the popularity of sports, since without an appropriate information background a lay spectator may not turn into a conscious sport consumer. As a result of voluntarily following sports, the sports will have higher audience rating, and therefore, their economic potential, that is, their competitiveness will be increased. The result of this process will be a sports sector prepared for future challenges, which will cope with operating on economic basis. For Hungarian sports fans success in sports is of primary importance, since for Hungarian people sport also functions as a factor defining national identity.

Leírás
Kulcsszavak
egyéni sport, individual sport, versenyképesség, médiakövetés, nyári olimpiai játékok, TV közvetítés, competitiveness, media tracking, summer olympic games, TV broadcasting
Forrás