Többcsatornás mikrofluidikai rendszerek fejlesztése kromatográfiás alkalmazásokhoz

Dátum
Szerzők
Nagy, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkánk során kromatográfiás elválasztási technikák miniatürizálását, különféle kromatográfiás töltetek mikrofluidikai csipben való kialakítását és alkalmazását tűztük ki célul. Az általunk tervezett és poli(dimetil-sziloxán)-ból készített mikrofluidikai csipekben kromatográfiás töltetek kialakítására alkalmas frit nélküli töltési eljárásokat dolgoztunk ki, melyek során a csatornákban létrehozott szűkületek segítségével tartottuk vissza a részecskéket. Olyan többcsatornás mikrofluidikai rendszereket fejlesztettünk, amelyek párhuzamos csatornáiban több, akár különböző kromatográfiás töltet kialakítására van lehetőség, és ezeken egyidejűleg végezhetünk párhuzamos elválasztásokat. A többcsatornás mikrofluidikai rendszerekben történő áramlások modellezésére, a csatornarendszerek geometriájának optimálására szimulációs szoftvereket alkalmaztunk. A mikrofluidikai rendszerek jelenlegi alkalmazásának egyik hátránya a rendszerekhez kapcsolt érzékeny detektálási módszerek hiánya. Az általunk kifejlesztett mikrocsipekhez megvizsgáltuk az atomspektoszkópiás detektorok (lángatomabszorpciós és lézerindukált plazma spektroszkópiás módszerek) alkalmazhatóságát.
The main goal of our work was the miniaturization of separation techniques, the preparation and application of chromatographic packing in microfluidic chips. The microfluidic chips were designed and then prepared from polydimethylsiloxane. We developed a new packing process for the preparation of chromatographic packings, which does not require any frit. During this procedure the particles were permanently retained by a bottleneck in the channels. Another goal was the designing and the preparation of multichannel systems, where it is possible to prepare different chromatographic packings in the parallel channels for simultaneous separations. Simulation softwares were applied for the modeling of the flows in our multichannel systems. One of the drawbacks of these systems is the lack of sensitive detection methods. We examined the applicability of atomic spectroscopy detection methods (atomic absorption and laser induced breakdown spectrometer) for our microfluidic systems.
Leírás
Kulcsszavak
mikrofluidika, microfluidics, mikrocsip, kromatográfiás töltetek, poli(dimetil-sziloxán), microchip, chromatographic packings, polydimethylsiloxane
Forrás