Nemzettudat és regény

dc.contributor.authorLőkös, István
dc.contributor.editorBitskey, István
dc.contributor.editorGörömbei, András
dc.contributor.permittedbyDr. Lukács, István
dc.date.accessioned2011-01-10T10:04:44Z
dc.date.available2011-01-10T10:04:44Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractA könyv szerzője a 19. század negyvenes éveiben sarjadó, majd a 19-20. század fordulóján már európai színvonalúnak minősülő horvát széppróza alakulástörténetét vizsgálta, az egyes szerzőknél és az egyes művekben-életművekben megjelenő horvát nemzettudat és az ettől elválaszthatatlan magyarságkép aspektusából. A romantikával induló, majd a realizmus, a naturalizmus, végül a modern irányzatok (impresszionizmus, szimbolizmus) jegyében prosperáló horvát széppróza Ljudevit Farkas-Vukotinovictól Mirko Bogovicon, August Senoan, Josip Eugen Tomicon, Ksaver Sándor Gjalskin, Eugen Kumicicon, Josip Kozaracon és Jankó Leskovaron át Krlezáig ívelő folyamatát nyomon követve arra a következtetésre jutott, hogy az erőteljes nemzeti identitás mellett egy igen árnyalt magyarságkép jelenik meg a művekben. Ennek tanulságai a magyar históriában és irodalomtörténet-írásban is kamatoztathatók.hu_HU
dc.description.tableofcontentsProlegomena, 9-12. Bevezetés, 13-18. A nemzeti ébredés mozgalmának közép-európai kontextusa, 19-46. Horvát identitás - horvát nyelvi egység, 47-55. A nemzeti nyelvű széppróza születése, 56-59. „Prosasnost ugarsko-horvatska" - A magyar-horvát múlt, 60-88. Az abszolutizmus évtizedének szépprózája: Mirko Bogovic, 89-124. A történelmi-politikai konstelláció változásai, 125-132. Bogovic után, Senoa előtt, 133-138. A felzárkóztatás igénye és eredményei: August Senoa, 139-142. A parasztfelkelés regénye: Seljacka buna, 143-194. Summa Senoiana: Kletva (Az átok), 195-209. Hanyatló arisztokrácia - prosperáló polgárság, 210. Egy késői romantikus nemzetképe, Josip Eugen Tomié: Melita, 210-224. Modern széppróza és nemzetkép, 225-238. Zagorje krónikása: Ksaver Sándor Gjalski, 239. Egy nemzedék alkonya és szépírói tükörképe, Pod starim krovovima (Ódon tetők alatt), 239-250. A jelenkor regénye: U noci (Éjszakában), 251-274. Nemzettudat és história, Gjalski történelmi tablói, 275. Osvit (Virradat), 275-293. Za materinsku rijec (Az anyanyelvért), 294-307. Dolazak Hrvata (A horvátok bejövetele), 308-315. Társadalomrajz és történelemidézés: Eugen Kumicic, 316. Gospoáa Sabina (Sabina nagysád), 316-338. Kumicic történelmi tárgyú pannói: az Urota zrinsko-frankopanska és a Kraljica Lepa, 339-340. Urota zrinsko-frankopanska (A Zrínyi-Frangepán összeesküvés), 340-373. Kraljica Lepa ili propast kraljeva hrvatske krvi (Lepa királyné - avagy a vér szerinti horvát királyok pusztulása), 374-418. Szlavón táj szlavón ecsettel, Josip Kozarac: Mrtvi kapitali (Holt tőkék), 419-467. Artisztikum és (vagy) nemzettudat?, Jankó Leskovar „roskadozó kastélya", 468-488. Bibliográfia, 489-496. Névmutató, 497-506.hu_HU
dc.format.extentpage506 p.hu_HU
dc.identifier.isbn963 472 808 1
dc.identifier.issn1217-0380
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/101438
dc.language.isohuhu_HU
dc.publisherKossuth Egyetemi Kiadóhu_HU
dc.publisher.placeDebrecenhu_HU
dc.relation.volume32.hu_HU
dc.subjectirodalomtörténethu_HU
dc.subjectepikahu_HU
dc.subjecthorvát irodalomhu_HU
dc.subjectnemzettudathu_HU
dc.subjecttörténelmi regényhu_HU
dc.subjectMirko Bogovichu_HU
dc.subjectAugust Senoahu_HU
dc.subjectSeljacka bunahu_HU
dc.subjectKletvahu_HU
dc.subjectJosip Eugen Tomiéhu_HU
dc.subjectMelitahu_HU
dc.subjectKsaver Sándor Gjalskihu_HU
dc.subjectPod starim krovovimahu_HU
dc.subjectU nocihu_HU
dc.subjectOsvithu_HU
dc.subjectZa materinsku rijechu_HU
dc.subjectDolazak Hrvatahu_HU
dc.subjectEugen Kumicichu_HU
dc.subjectGospoáa Sabinahu_HU
dc.subjectUrota zrinsko-frankopanskahu_HU
dc.subjectKraljica Lepa ili propast kraljeva hrvatske krvihu_HU
dc.subjectJosip Kozarachu_HU
dc.subjectMrtvi kapitalihu_HU
dc.subjectJankó Leskovarhu_HU
dc.titleNemzettudat és regényhu_HU
dc.title.seriesCsokonai könyvtár (Bibliotheca studiorum litterarium)hu_HU
dc.title.subtitleMagyarságkép a 19. századi horvát epikábanhu_HU
dc.typeBookhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények